400km Bergen

 

Rutebeskrivelse: Breveten starter på Circle K i Nesttun. Løypa går først sørover et par kilometer før den svinger nordøstover langs Hardangervegen (Fv 580) gjennom Indre Arna mot Garnes. Ved Garnes svinger løypa sørvestover parallelt med E16 mot Tengereid.

Fra Tengereid følger vi Fv7 videre østover mot Tysse. Her skal vi litt opp i høyden og passerer det høyeste punktet på 450 m.o.h. på vei til første sjekkpunkt etter 74 km i Nordheimsund.

Fra Nordheimsund skal vi nå videre innover Hardangerfjorden og passerer bl.a. Øystese, Ålvik og Kvanndal på veien til Granvin. Vi har da forlatt fjorden og tar vestsiden av Granvinsvatnet. Den 4 km lange Tunsbergtunnelen er ikke tillatt for syklister og vi tar derfor gamleveien med sine hårnålssvinger forbi Skjervsfossen før vi kommer inn på E13 mot Voss. Rett før Voss skiller vi lag med E13 og sykler inn til sentrum der vi finner vårt andre sjekkpunkt.

Vi skal nå videre vestover langs E16 på nordsiden av Vangsvatnet til Bulken. Her tar vi av E16 og følger Fv 311 på sørsiden av Vangsvatnet tilbake til Voss. Vi følger nå samme vei tilbake mot Granvin forbi Skjervsfossen og Fv 7 vestover langs Hardangerfjorden til Nordheimsund som også er vårt tredje sjekkpunkt.

Fra Nordheimsund II skal vi sørover langs Fv 49. Vi passerer Tørvikbygd på veien mot Strandebarm som er det fjerde sjekkpunktet på denne 400km’eren. Fra Strandebarm skal vi videre sørover langs Fv 49 til vi kommer til Mundheim som er brevetens sørligste punkt. Vi tar nå Fv 48 nordover og passerer Eikelandsosen og Holmefjord på vei mot Tysse. Ved Ytre Tysse forlater vi Fv 48 og tar Fv 136 til vi kommer til Fv 7 som vi skal følge vestover til Bjørheim og det femte sjekkpunktet.

Vi har nå tilbakelagt 337 kilometer og skal følge Fv 7 et lite stykke vestover til vi kommer til Holdhus. Her finner vi skilting mot Rolvsvåg og Os. For å komme dit må vi følge Fv 137 sørover. Når vi kommer til Os, så har vi også kommet til vårt sjette og siste sjekkpunkt. Nå gjenstår bare den siste etappen tilbake til Nesttun og mål.

 

Sjekkpunkter:

Sted Km fra start Km igjen Km fra forrige Tidligste passering Seneste passering
Circle K Nesttun 0 400 0 06:00 (00:00) 07:00 (01:00)
ESSO Nordheimsund I 74 326 74 08:11 (02:11) 10:56 (04:56)
Circle K Voss 152 248 78 10:28 (04:28) 16:08 (10:08)
ESSO Nordheimsund II 250 150 98 13:27 (07:27) 22:40 (16:40)
YX Strandebarm 280 120 30 14:23 (08:23) 00:40 (18:40)
BEST Bjørkheim 337 63 57 16:10 (10:10) 04:28 (22:28)
ESSO Os 374 26 37 17:19 (11:19) 06:56 (24:56)
Mål/totalt 400 0 26 18:08 (12:08) 09:00 (27:00)

 

Passeringsklokkesett i rødt angir passering neste dag.

 

Høydeprofil:

 

 

Kart:

route-26525740-map-full Bergen 400km

 

 

Tilleggsinformasjon: Begynnelsen på 400km brevet fra Bergen følger løypa til rittet Bergen-Voss. På deres hjemmesider beskrives det at det skal være ca 2100 høydemeter på de 15 milene til Voss. Etter at Voss er nådd, tas det en runde rundt Vangsvatnet før løypa går samme vei tilbake til Nordheimsund.

Det er noen tunneler, men ingen ferjer på denne breveten.

Stempling av brevetkort gjøres av arrangør hvis det sykles samlet. Hvis arrangør ikke deltar kan bensinstasjonene benyttes. Hvis kontrollpunktet skulle være stengt, kan foto, kvittering fra bensinpumpe/bankautomat eller GPS-spor vises i etterkant.

Ved målgang sendes sms til arrangør hvis arrangør ikke deltar. Brevetkort leveres til arrangør ved målgang eller ettersendes i posten.