200 km

Start. Shellstasjonen Mørkved.

Riksveg 80 fra Mørkved til Tverlandet, ta til høyre i lyskrysset og følg vei 1245 fram til Godøya. Ta til venstre inn på Fylkesveg 17 og følg denne til Saltstraumen, like etter Saltstraumbrua ta til høyre og sykle fylkesvei 580 ut mot Seivåg. Checpoint i Seivågkrysset snu og sykle samme vei tilbake til fylkesvei 17 ta til høyre inn på fylkesveg 17 og sykle til Tuv. Ta til Venstre inn på Fylkesveg 812, mot Misvær. Følg Fylkesveg 812 helt fram til krysset ved fylkesvei 20, ta til venstre inn på fylkesvei 20 gjennom Rognan sentrum, ta til høyre inn på E6 mot Fauske, i Fauske sentrum sykles det rett fram i rundkjøring inn på Riksveg 80. Følg riksveg 80 fram til avkjøring til Valnesfjord i Røvika, ta til venstre og følg fylkesvei 530 til Strømsnes. Ta til Venstre inn på Riksvei 80 til Bodø følg denne til avslutning ved Shellstasjonen Mørkved.

Interaktrivt kart

 

 


 

Starting point location :  Shellstasjonen Mørkved Starting hour : 09:00
LOCATION ROAD MAP ROAD NUMBER DISTANCE PARTIAL CONTROLS
Ref. # Coordin. (KM) (KM) OPEN CLOSE
Mørkved Shell bensinstasjon RV80 0 0 9:00 9:00
Seivåg, postkasse busskur FV812 29 29 9:51 11:27
Rognan, Best E6 118 79 12:28 16:52
Fauske, Shellstasjonen RV80 148 30 13:21 18:52
Mørkved Shell bensinstasjon RV80 201 53 14:55 22:34

 

Legg igjen en kommentar