300 km Trondheim

 

Beskrivelse:

300 km brevet har start i Ilaparken i Trondheim. Herfra følges Koefoedgeilan nordover til vi finner sykkelstien på venstre hånd. Vi kommer så til Fv 715 og Fv707 som bringer oss rundt Byneset og Bymarka til første kontroll på Klett.

Fra Klett skal vi vestover og følger gamleveien Fv800 parallelt med E39 til Børsa. Vi fortsetter på Fv800 langs fjorden til Orkanger. Vi fortsetter sørover på Fv471, men skiller lag med den veien etter 73km og tar oss i stedet over til Fv 65 ved Vormstad. Vi følger nå Fv 65 langs Orkla til andre kontroll på Storås.

Vi forlater nå Orkla, tar rett vest langs Fv 65 og kommer etterhvert til et nytt vassdrag med elva Surna. Vi fortsetter til Surnadal, der vi svinger sørover på Fv 670 som vi følger til Kvanne og vårt tredje sjekkpunkt.

Kvanne er vårt endepunkt på veien. Vi snur nesa østover og skal nå følge eksakt samme vei tilbake til Klett som vi har fulgt til Kvanne. Vi stopper underveis på fjerde sjekkpunkt på Rindalskogen og femte sjekkpunkt i Orkanger. Ved Klett følger vi ikke kysten tilbake, men velger i stedet veier parallelt med E6 forbi Heimdal og Gamle Oslovei nordover. I Trondheim krysser vi Nidelva langs Cecilienborgveien, forbi St. Olavs hospital til ny bro som tar oss over til Ilaparken og mål.
 
Kontrollposter:

Sted Km fra start Km igjen Km fra forrige Tidligste passering Seneste passering
Ilaparken 0,0 300,2 0,0 07:00 (00:00) 08:00 (01:00)
Klett (Circle K) 32,3 267,9 32,3 07:56 (00:56) 09:36 (02:36)
Storås (YX, over brua) 91,9 208,3 59,6 09:42 (02:42) 13:08 (06:08)
Kvanne 159,0 141,2 67,1 11:41 (04:41) 17:36 (10:36)
Rindalsskogen 211,2 89,0 52,2 13:14 (06:14) 21:04 (14:04)
Orkanger 255,6 44,6 44,4 14:40 (07:40) 00:08 (17:08)
Ilaparken 300,2 0,0 44,6 16:00 (09:00) 03:00 (20:00)

Passeringsklokkesett i rødt angir passering neste dag.
 

Kart og høydeprofil:

Legg igjen en kommentar