600km Bergen

 

Rutebeskrivelse: Breveten starter på Circle K i Nesttun. Løypa går først sørover et par kilometer før den svinger nordøstover langs Hardangervegen (Fv 580) gjennom Indre Arna mot Garnes. Ved Garnes svinger løypa sørvestover parallelt med E16 mot Tengereid. Her skal vi så sørover og runder Bjørnafjorden før vi fortsetter sørover langs Fv 48 mot Eikelandsosen og Mundheim. Ved Gjermundshavn etter 101 km finner vi det første sjekkpunktet før krysses fjorden med ferje til Årsnes. Fra Årsnes går veien videre sørover til Baroniet i Rosendal og Utåker som utgjør det andre sjekkpunktet før vi tar ferja over til Skånevik.

Vi fortsetter sørover til Etne, der vi møter E134 som vi skal følge ca 25 km før vi forlater den og tar veien sørover til det tredje sjekkpunktet i Nedre Vats. Vi skal nå østover langs Fv46 mot vårt fjerde sjekkpunkt på ESSO i Sauda.

Nå forlater vi de fjordnære områdene og beveger oss innover i landet mot Røldal, men før vi kommer så langt så tar vi av nordover ved Håra. Vi skal nå over fjellet, men må unngå tunnelene på E134, da disse ikke er tillatt for syklister. Vi tar av ved Røldal skisenter og veien som tar oss over løypas høyeste punkt på 1118 m.o.h.før vi triller nedover til lavereliggende områder.

Vi forlater E134 og tar E13 forbi Skare og Låtefoss på veien mot det femte sjekkpunktet i Odda.

Vi skal nå videre ut Sørfjorden på østsiden og passerer Tyssedal, Ullensvang og Kinsarvik på veien nordover. Fra Kinsarvik fortsetter løypa videre mot Bjotveit og den spektakulære Hardangerbrua som vi skal krysse. På den nordlige siden av Hardangerfjorden finner vi Fv 572 som vi skal følge til det sjette sjekkpunktet i Ulvik.

Fra Ulvik starter vi med klatring opp til ca 350 m.o.h. ved Espelandsvatnet før vi ruller ned til E13 ved Granvinsvatnet. Vi tar veien sørover forbi Granvin, Kvanndal og Ålvik på veien til Fykse. Her krysser vi Hardangerfjorden igjen og tar veien først sørover og deretter vestover forbi Øystese. Etterhvert kommer vi til det syvende sjekkpunktet i Nordheimsund.

Igjen skal det klatres litt. Denne gangen opp til ca 450 m.o.h. på Fv 7 som vi skal følge vestover mot Steinsdalsfossen, Eikedalen og Tysse som utgjør det åttende sjekkpunktet. Vi skal nå gjennom Hagaåstunnelen. På den andre siden finner vi løypa vi fulgte i begynnelsen av denne breveten og vi sykler nå vestover til vi finner Fv 137 ved Holdhus. Denne veien følges nå sørover til det niende sjekkpunktet i Os.

Os er vårt siste sjekkpunkt på veien og vi skal nå nordover igjen til Nesttun og mål på Circle K.

 

Sjekkpunkter:

Sted Km fra start Km igjen Km fra forrige Tidligste passering Seneste passering
Circle K Nesttun 0 600 0 06:00 (00:00) 07:00 (01:00)
Gjermundshavn (ferje) 101 499 101 08:58 (02:58) 12:44 (06:44)
Utåker (ferje) 160 440 59 10:42 (04:42) 16:40 (10:40)
SHELL Knapphus Vats 221 379 61 12:32 (06:32) 20:44 (14:44)
SHELL Sauda 291 309 70 14:44 (08:44) 01:24 (19:24)
SHELL Odda 370 230 79 17:12 (11:12) 06:40 (24:40)
Brakanes hotell Ulvik 441 159 71 19:30 (13:30) 11:24 (29:24)
ESSO Nordheimsund 513 87 72 21:54 (15:54) 16:12 (34:12)
BEST Bjørkheim 548 52 35 23:04 (17:04) 18:32 (36:32)
ESSO Os 582 18 34 00:12 (18:12) 20:48 (38:48)
Mål/totalt 600 0 18 00:48 (18:48) 22:00 (40:00)

Passeringsklokkesett i rødt angir passering neste dag.

 

Høydeprofil:

elevation_profile 600km Bergen

 

Kart:

route-26525737-map-full 600km Bergen

 

Tilleggsinformasjon: Løypa inneholder ferjer etter ca 100 km og 160 km. Den følger sjønære veier den første tredjedelen av løypa og overstiger ikke 300m.o.h før etter Sauda. Da skal løypa til gjengjeld godt over 1000 m.o.h over en distanse på ca 8 mil til Odda. Både på denne veien og veien videre er det opptil mange tunneler som ikke er tillatt å passere på sykkel. I stedet må man følge veiene som går utenom tunnelene.

Veien langs Sørfjorden fra Odda til Hardangerbrua er tidvis smal og sommeren 2017 var det en god del veiarbeid på denne strekningen. De siste 120 km går i kjent terreng, da flere av brevetene fra Bergen går i denne løypen, i tillegg til at løypen til Bergen Voss går i motsatt retning.

Ved gjennomsykling av løypen i 2016, viste GPS’en 603km og 7599 høydemeter. Ruten anbefales ikke å gjennomføre i kaldt og vått vær, til det er den for eksponert.

Stempling av brevetkort gjøres av arrangør hvis det sykles samlet. Hvis arrangør ikke deltar kan bensinstasjonene benyttes. Hvis kontrollpunktet skulle være stengt, kan foto, kvittering fra bensinpumpe/bankautomat eller GPS-spor vises i etterkant. Ved målgang sendes sms til arrangør hvis arrangør ikke deltar. Brevetkort levers til arrangør ved målgang eller ettersendes i posten.

Lenke til referat fra første tur: http://www.randonneurs.no/2016/06/24/referat-fra-600-km-bergen/