400km Bergen

 
Beskrivelse: 
Breveten starter på Circle K i Nesttun. Løypa går først sørover et par kilometer før den svinger nordøstover langs Hardangervegen (Fv 580) gjennom Indre Arna mot Garnes. Ved Garnes svinger løypa sørvestover parallelt med E16 mot Tengereid.

Fra Tengereid følger vi Fv7 videre østover mot Tysse. Her skal vi litt opp i høyden og passerer det høyeste punktet på 450 m.o.h. på vei til første sjekkpunkt etter 78 km i Nordheimsund.

Fra Nordheimsund skal vi nå videre innover Hardangerfjorden og passerer bl.a. Øystese, Ålvik og Kvanndal på veien til Granvin. Vi har da forlatt fjorden og tar vestsiden av Granvinsvatnet. Den 4 km lange Tunsbergtunnelen er ikke tillatt for syklister og vi tar derfor gamleveien med sine hårnålssvinger forbi Skjervsfossen før vi kommer inn på E13 mot Voss. Rett før Voss skiller vi lag med E13 og sykler inn til sentrum. Vi skal nå videre vestover langs E16 på nordsiden av Vangsvatnet til Bulken. Her tar vi av E16 og følger Fv 311 til vårt andre sjekkpunkt på Lilandtunet gjestgiveri. Deretter sykler vi på sørsiden av Vangsvatnet tilbake til Voss. Vi følger nå samme vei tilbake mot Granvin forbi Skjervsfossen og Fv 7 vestover langs Hardangerfjorden til Nordheimsund som også er vårt tredje sjekkpunkt.

Fra Nordheimsund II skal vi sørover langs Fv 49. Vi passerer Tørvikbygd på veien mot Strandebarm som er det fjerde sjekkpunktet på denne 400km’eren. Fra Strandebarm skal vi videre sørover langs Fv 49 til vi kommer til Mundheim som er brevetens sørligste punkt. Vi tar nå Fv 48 nordover og passerer Eikelandsosen og Holmefjord på vei mot Tysse. Ved Ytre Tysse forlater vi Fv 48 og tar Fv 136 til vi kommer til Fv 7 som vi skal følge vestover til Bjørheim og det femte sjekkpunktet.

Vi har nå tilbakelagt 337 kilometer og skal følge Fv 7 et lite stykke vestover til vi kommer til Holdhus. Her finner vi skilting mot Rolvsvåg og Os. For å komme dit må vi følge Fv 137 sørover. Når vi kommer til Os, så har vi også kommet til vårt sjette og siste sjekkpunkt. Nå gjenstår bare den siste etappen tilbake til Nesttun og mål.

Sjekkpunkter:

Sted Km fra start Km igjen Km fra forrige Tidligste passering Seneste passering
Circle K Nesttun 0 400 0 06:00 (00:00) 07:00 (01:00)
ESSO Nordheimsund I 78,0 322,0 78 08:18 (02:18) 11:12 (05:12)
Lilandstunet gjestgiveri 165,9 234,1 87,9 10:53 (04:53) 17:04 (11:04)
ESSO Nordheimsund II 256,0 144,0 90,1 13:38 (07:38) 23:04 (17:04)
YX Strandebarm 283,7 116,3 27,7 14:30 (08:30) 00:56 (18:56)
BEST Bjørkheim 345,9 54,1 62,2 16:10 (10:27) 05:04 (23:04)
ESSO Os 380,0 20 34,1 17:30 (11:30) 07:20 (25:20)
Mål/totalt 400 0 20 18:08 (12:08) 09:00 (27:00)

Passeringsklokkesett i rødt angir passering neste dag.
 
Kart og høydeprofil: