Medaljer

Hver rytter som fullfører en offisiell brevet og får sitt stemplingskort godkjent av Les Randonneurs Mondiaux vil bli tildelt en medalje. Disse medaljene er unike for perioden — f. eks. er det en design på medaljene for perioden 2004-2007 (de fire årene frem til Paris-Brest-Paris 2007) og en ny design for 2008-2011 (frem til Paris-Brest-Paris 2011).

I tillegg vil ryttere som fullfører en komplett serie (200 km, 300 km, 400 km og 600 km i samme sesong) bli tildelt medaljen Super Randonneur for det året.

Ryttere som i løpet av fire år fullfører én Paris-Brest-Paris, én flèche, én komplett brevet-serie (200 – 600 km), én 1000 km brevet og ut over det nok godkjente ritt til å nå 5000 km sammenlagt, tildeles medaljen Randonneur 5000. Med godkjente ritt menes ritt som godkjennes av Les Randonneurs Mondiaux. Dersom en kjører 360 km flèche (minstekravet) vil distansen i obligatoriske ritt bli 4060 km. Man må dermed sykle minst 940 km i andre ritt, f. eks. Super Brevet Scandinavia.

Medaljens design følger Paris-Brest-Paris-syklusen og endres hvert fjerde år.