Oslo

I Oslo står Audax Club Oslo for arrangement av breveter med Skullerudstua som utgangspunkt. Her arrangeres full serie med 200 km, 300 km, 400 km og 600 km samt 1000 km brevet av og til.

Adressen til startstedet er Olaf Helsets vei 2. Der er det gratis  parkering.

Kontaktinformasjon

Bjørn Sandbekk, Atriumvn 10b, 1406 Ski

Tlf. 46 76 85 81