400 km Sunnmøre

Beskrivelse:
Starten går på SHELL Ørsta. En følger fylkesvei 655 i 10km før en tar over til Fylkesvei 43 som tar deg til Europavei 39. Etter 23km er det stempling ved Aurstad camping. Ved Fyrde følges Austefjorden vestover til Fylkesvei 651/E39. Denne følges sørover forbi Bjørkedal til Mogrenda. Her tar en til høyre til Nordfjordeid. Herfra skal en til Lote, da må en passere den ca 3 km lange Lotetunnelen. Så er det ferge fra Lote til Anda. E39 følges på småveier på siden til Sandane, hvor det er stempling på Sandane Senter.

Så tar en E39 videre til Jølster. Her følges E5 i 1 km før det tas av på Fylkesvei 451 som følges til nedre Vassenden. Da kommer en inn på E5 som tas til venstre. E5 følges til Førde. Her er det stempling på Cirkel K Førde. Fylkesvei 57 følges til 193km da tas det til venstre på Fylkesvei 422. Ved Osen kommer en inn på Fylkesvei 57 igjen som følges til Dale og videre til Flekke. Stempling på Flekke PIB. Fylkesvei 57 følges videre til 254, hvor en tar til venstre på Fylkesvei 63. Denne følges til Lavik, hvor fergen fører deg til Oppedal. Stempling på Lavik.

Hovedveien følges til Instefjorden. Her tas det til høyre utover fjorden på Fylkesvei 1, forbi Brekke, Takle og til Rutledal. Her følges Fylkesvei 57 til Sløvåg hvor siste stempling er før Bergen. Ferge til Mongstad. Fylkesvei 57 følges retning Knarvik og Bergen. Noen sideveier må følges pga tunneler inn mot Knarvik. Etter Nordhordlandsbroen følges veien mot Salhus, Fylkesvei 564, og videre til Åsane. En følger videre gamleveien til Bergen via Ervik og rundt Eidsvågsneset til en kommer til Handelshøyskolen. Her må Sykkel/gangvei benyttes på siden av E16 inn til Sandviken. Følg Fylkesvei 585 inn til Bergen Sentrum og Thon Hotell Orion.

Kontrollposter:

Sted Kommentar Km fra start Km igjen Km fra forrige Tidligste passering Seneste passering
Start: Shell Ørsta 0 417,8 0 09:00 (00:00) 10:00 (01:00)
Aurstad Camping 23,6 394,2 23,6 09:41 (00:41) 11:09 (02:09)
Sandane senter Ferje: Distanse -2,0km 95,1 322,7 71,5 (69,5) 11:48 (02:48) 15:20 (06:20)
Circle K Førde 177,3 240,5 82,2 14:12 (05:12) 20:48 (11:48)
Flekke PiB 226,3 191,5 49,0 15:42 (06:42) 00:04 (15:04) +1
Ferje Lavik Ferje: Distanse -5,8km 269,2 148,6 42,9 17:02 (08:02) 02:56 (17:56) +1
Ferje Søvåg Ferje: Distanse -6,1km 345,1 72,7 75,9 (70,1) 19:25 (10:25) 08:00 (23:00) +1
Mål: Thon Hotell Orion Bergen Total distanse=403,9km 417,8 0 72,7 (66,6) 21:08 (12:08) 12:00 (27:00) +1

Kart og høydeprofil:

Ferje 1: Lote til Anda kommer etter 81,6km. Strekningen dekket av ferje er 2,0km

Ferje 2: Lavik til Oppedal kommer etter 269,2km. Strekningen dekket av ferje er 5,8km

Ferje 3: Sløvåg til Leirvåg kommer etter 345,1km. Strekningen dekket av ferje er 6,1km

Den samlede distansen dekket av ferje er 13,9km. Disse kilometrene trekkes fra den totale distansen som er 417,8.

Det gis ikke fratrekk for tiden det tar å vente på ferje eller tiden som brukes på ferjer.