Flèche Nordique

En flèche er et 24-timers lagritt med vilkårlig startsted og fast målsted. Laget må sykle minst 360 km på de 24 timene og ingen stopp kan være på mer enn 2 timer (se mer om regler lenger nede på siden). Flèche Nordique arrangeres med mål i Skövde i Sverige, men startsted kan vi altså velge selv.

Til tross for sine særegenheter, skal en flèche planlegges og gjennomføres som en brevet. Løypen planlegges fra start til mål med kontrollposter underveis hvor åpningstid og lukketid må overholdes. Før start må løypen godkjennes av arrangøren og etter målgang må stemplede brevet-kort overleveres for godkjenning. Arrangøren kan legge inn hemmelige kontroller underveis.

Gjennomføring av en flèche (hvor som helst i verden) teller mot Randonneur 5000-medaljen.

Informasjon og påmelding

Startsted er valgfritt og mål er på Billingehus i Skövde. Billingehus er en åsrygg i et ellers flatt landskap og de siste to kilometrene inn til mål er derfor svært bratte i forhold til terrenget rundt.

Belysning må brukes ved sykling i mørket eller i andre forhold med redusert sikt. Baklys skal lyse fast og ikke blinke. Refleksvest eller -belte må brukes ved sykling i mørket. Se også generelle tips om mørkekjøring og belysning.

Alle deltagere må bruke godkjent sykkelhjelm.

Påmelding gjøres til:

IOGT-NTO Skövde cykelsektion
Ulf Sandberg
Pl 8183 Nykvarn
SE-541 91 Skövde
Sverige

Startavgift er SEK 500 pr person. For utenlandske lag kommer det et tilllegg på SEK 60 for bankoverføring.

I startavgiften inngår medalje, smørbrød og dusj i mål på Billingehus samt mat og kaffe ved samlingen etterpå. Innbetaling skjer til:

IBAN SE61 9500 0099 6018 4329 6995
BIC NDEASESS
Ulf Sandberg
Pl 8183 Nykvarn
SE-541 91 Skövde
Sverige

Påmeldingsblankett med samtlige lagmedlemmer og løypebeskrivelse skal sendes til Ulf Sandberg (se adresse over) sammen med påmelding. Ulf vil ha komplett informasjon med klubbtilhørighet i påmeldingen. Deretter vil medaljer og stempelkort sendes deretter direkte tilbake til hver deltager.

Kontrollstasjoner

 • Stemplingskort med godkjent løypebeskrivelse kommer til å sendes ut til lagkapteinene i god tid før start
 • Kontrollstasjonenes passeringstider blir skrevet på stemplingskortet og må overholdes
 • Stemplingskortet må signeres med dato og tidspunkt på alle kontrollstasjoner. Dette gjelder også ved start.

Assistanse

 • Følgebil kan bare yte hjelp på kontrollstasjoner. Registreringsnummer på følgebil må oppgis i påmelding.
 • Ingen følgebil får yte hjelp i løypa. Det er strengt forbudt å hjelp i løypa.
 • Det er tillatt å hjelpe hverandre innad i laget, men ikke å hjelpe et annet lag, selv om man er fra samme klubb.
 • Det kan finnes hemmelige kontrollstasjoner under rittet satt opp av arrangøren.

Oppførsel

 • Fleche Nordique er ingen konkurranse
 • Det er forbudt å sykle sammen med et annet lag
 • Deltagerne anses å være på en privat tur og er ansvarlige for evt ulykker de forårsaker
 • Deltagerne skal oppføre seg fint, følge de trafikkregler og forskrifter som gjelder på veien samt følge politiets anvisninger

Godkjent Fleche Nordique

For at enkeltsyklister skal få godkjent Fleche Nordique og motta medalje gjelder følgende:

 • Minst 3 lagmedlemmer må ha syklet samme antall kilometer
 • Minst 25 km må være tilbakelagt mellom den 22. og 24. timen i rittet
 • Minst 3 lagmedlemmer må komme til mål samtidig og levere sine stemplingskort til rittarrangøren
 • En deltager som alene har gjennomført 360 km og overholdt 25 kilometers-kravet mellom 22. og 24. timer blir godkjent individuelt, men får ikke bruke Fleche Nordique mot å oppnå Randonneur 5000

For at et lag skal bli godkjent og bli tildelt pokal gjelder følgende:

 • Minst 3 godkjente syklister fra laget må være registrert (se krav over)
 • Laget må være godkjent for å få pokal for lengste tilbakelagte distanse
 • Lag som er forsinkede må få sine kort stemplet kl. 10 (rittets sluttidspunkt) og total tilbakelagt distanse registrert uavhengig av hvor laget befinner seg

Regler

I tillegg til de ordinære regler for en brevet, gjelder følgende for en fleche:

 1. Rittet skal kjøres som et 24-timers lagritt
 2. En klubb kan stille flere lag og et lag kan inneholde deltagere fra flere klubber
 3. Blandede lag av herrer og damer er tillatt
 4. Laget skal ha minst 3 og maks 5 deltagere
 5. Minst 3 deltagere fra hvert lag må komme til mål
 6. Mål og siste kontrollsted er Billingehus, Skövde, Sverige.
 7. Hvert lag bestemmer selv sitt startsted
 8. Rittets starttidspunkt er lørdag kl. 10:00
 9. Rittets sluttid er søndag kl. 10:00
 10. Det skal kjøres minst 360 kilometer på de 24 timene, men må gjerne kjøres mer
 11. Det skal tilbakelegges minst 25 kilometer i rittets 2 siste timer  (mellom 22 og 24 timer) – dvs. nest siste kontrollsted skal ligge minst 25  kilometer fra mål og det kan tidligst stemples klokken 08:00
 12. De valgte veistrekninger kan kun passeres én gang i løpet av rittet
 13. Ingen planlagt pause under rittet må være på over 2 timer
 14. Følgebil får kun møte syklistene på planlagte kontrollstasjoner