300 km Sunnmøre

 
Beskrivelse:
Starten går på Folkestad ferjekai og følger fylkesvei 40 inn dalsfjorden. Første stempling er i bunnen av Dalsfjorden i Steinsvik, MMS ved blått stedsskilt «Steinsvik». Fortsett videre på fylkesvei 40 til Lauvstad hvor en fortsetter på fylkesvei 652 forbi Velsvik, Rovde og Syvde. I Eidså tas det til høyre på Fylkesvei 61, som følges til Koparnes ferjekai. Herfra følges fylkesvei 2 videre til Åram hvor det er stempling på Joker Åram.
 
Forsett videre på fylkesvei 2 til Fiskå, hvor en tar til høyre inn på fylkesvei 61, som følges til Åheim. Her tar en fylkesvei 620 videre til ca 141 km hvor en tar videre på fylkesvei 618 til Havavika. Her tar en til venstre på 618, forbi Flatraket. Her er det stempling på Joker Flatraket. Følg videre på fylkesvei 618 til du kommer til Europavei 15 som skal følges østover forbi Maurstad til Kjøsdalen og Nordfjordeid. Her er det stempling på ESSO Nordfjordeid.
 
Ved Mogrenda tar en av på fylkesvei 664 og følger denne Heggjabygda hvor fylkesvei 665/42 følges videre. På Kalvatn Turiststasjon er det ny stempling. Videre følges Fv 41og E39 vekselvis til 273 km hvor en tar av til høyre på fylkesvei 43 til Vatne hvor en tar inn på fylkesvei 655 og kjører til venstre som følges til Ørsta.Her er det stempling igjen på Shell Ørsta. Videre følges Voldavegen til Volda hvor det er kommer i mål med stempling på Cirkel K Volda.
 
Kontrollposter:

Sted Kommentar Km fra start Km igjen Km fra forrige Tidligste passering Seneste passering
Start: Folkestad Ferjekai 0 302,3 0 08:15 (00:00) 09:15 (01:00)
Steinsvik, MMS Skilt «Steinsvik» + rytter 22,0 280,3 22,0 08:54 (00:39) 10:21 (02:06)
Joker Åram 98,7 203,6 76,7 11:10 (02:55) 14:51 (06:36)
Joker Flatraket 170,5 131,8 71,8 13:15 (05:00) 19:35 (11:20)
ESSO Nordfjordeid 224,1 78,2 53,6 14:53 (06:38) 23:11 (14:56)
Kalvatn turistsenter 257,7 44,6 33,6 15:55 (07:40) 01:23 (17:08) +1
SHELL Ørstad 292,7 9,6 35,0 17:00 (08:45) 03:43 (19:28) +1
Mål: Circle K Volda 302,3 0 9,6 17:15 (09:00) 04:15 (20:00) +1

 
 Kart og høydeprofil: