Årsmøte 2024

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I RANDONNEURS NORGE I 2024

Det innkalles herved til årsmøte i Randonneurs Norge i 2024.

Tid:    Søndag 28.04.2024, kl. 1900
Sted:    Nettmøte

Kontakt leder jens@randonneurs.no for info om deltakelse.

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned, jf vedtektene § 9 (1). Vi beklager for sen innkalling i år.

Årsmøtets oppgaver fremgår av § 10.

Innkalling skal skje med minst én måneds varsel og forslag til saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, jf § 9 (1). Dokumenter i slike saker vil bli ettersendt sammen med oppdatert sakliste.

Vedlagt følger:

Sakliste
Vedtekter av 18.10.2017, sist endret 19.05.2021.

Saksdokumenter ettersendes snarest:

Styrets årsberetning for 2023
Regnskap for 2023 med budsjett for 2024
Valgkomitéens innstilling

Med vennlig hilsen

for styret i Randonneurs Norge

Jens Glad Balchen
leder

Legg igjen en kommentar