600 km Sunnmøre

 
Beskrivelse:
600kilometeren på Sunnmøre starter ved Moa utenfor Ålesund. Løypen går deretter østover vekselsvis langs Fv111 og på E136. Ved Digernes følger vi E136 og passerer Valle og Sjøholt på vår vei til første sjekkpunkt på Vestnes. Etter stempling tar vi ferjen over fjorden til Molde og fortsetter nordøstover langs Fv64 mot den kjente Atlanterhavsveien mellom Molde og Kristiansund. Brua passeres og der vi finner vårt andre sjekkpunkt på YX Averøy.
 
Da Averøya er en blindvei for syklister må vi samme vei tilbake over Atlanterhavsveien. Ved bruas slutt sykler vi sørover langs Kvernesfjorden før vi igjen dreier østover på Fv279. Vi tar oss over Gjemnessundbrua og svinger umiddelbart litt sørover på Rv70 før vi fortsetter over Bergsøya mot Bergsøysundbrua. Etter 192 kilometer forlater vi Rv70 og tar oss mot vår andre ferjestrekning. Denne er samtidig vårt tredje sjekkpunkt og frakter oss fra Kanestraum til Halsa. Fv65 fører oss forbi Bøverfjord og Surnadalsøra og etter 288 kilometer forlater vi Møre og Romsdal til fordel for Trøndelag. Vi stempler på fjerde sjekkpunkt som er YX stasjonen på Storås. Dette gjør vi før vi fortsetter forbi Meldal og Rennebu på vår vei til Berkåk. Her stempler vi på femte sjekkpunkt som er Berkåk veikro.
 
Ved Berkåk tar vi rett sørover mot Oppdal. På Oppdal tar vi vestover på Rv70. Vi følger Rv70 til vårt sjette sjekkpunkt i Sunndalsøra. Etter Sunndalsøra holder vi oss på Fv62 som går på sørsiden av Tingvollfjorden. Vi kommer etter hvert til syvende sjekkpunkt på Eidsvåg før vi fortsetter vestover mot Molde. Vi krysser over den tidlige delen av denne 600km-løypen og fortsetter rett vestover. Vi tar ferja over til Otrøya og kommer etter hvert til vårt åttende sjekkpunkt i Midsund. Vi tar med oss stemplingen her før vi fortsetter til siste ferjestrekning. Denne tar oss over til Brattvåg. Vi sykler nå rett sørover på Fv659 til vi kommer til Tennfjorden. Her svinger vi til venstre og passerer Tennfjord. Her finner vi Fv661 som tar oss sørover til E136 og vi sykler nå tilbake langs Fv111 til mål på Moa.
 
Kontrollposter:

Sted Km fra start Kommentar Km igjen Km fra forrige Tidligste passering Seneste passering
Start: Moa 0 625,1 0 06:00 (00:00) 07:00 (01:00)
Ferje Vestnes 58,2 Ferje nr 1: -11,5km 566.9 58,2 07:42 (01:42) 09:54 (03:54)
YX Averøy 131,1 494,0 72,9 09:51 (03:51) 14:44 (08:44)
Ferje Kanestraum 200,6 Ferje nr 2: -5,5km 424,5 69,5 11:51 (05:51) 19:24 (13:24)
YX Storås 297,3 327,8 96,7 14:55 (08:55) 01:48 (19:48) +1
Berkåk veikro 343,6 281,5 46,3 16:23 (10:23) 04:56 (22:56) +1
Circle K Sunndalsøra 447,9 177,2 104,3 19:44 (13:44) 11:52 (29:52) +1
YX Eidsvåg 487,1 138,0 39,2 21:02 (15:02) 14:48 (32:48) +1
COOP Prix Midsund 570,6 Ferje nr 3: -2,7km 54,5 83,5 23:50 (17:50) 20:04 (38:04) +1
Mål: Moa 625,1 Ferje nr 4: -6,1km 0 54,5  00:48 (18:48) +1  22:00 (40:00) +1

 
Kart og høydeprofil:

 
Tilleggsinformasjon:
Denne breveten inneholder 4 ferjestrekninger på totalt 25,8km. Strekningene inngår ikke i den totale distansen og det vil derfor være et avvik mellom den oppgitte totaldistansen og den faktisk syklede distansen. Selv om distansen som ferjene utgjør ikke inngår i breveten, så gjør tiden det og det gis ikke fratrekk i tid for ferjepasseringer. Det anbefales å tilpasse hastighet til ruteplan.
 
Følgende ferjestrekninger inngår i breveten (rutetid og pris per 1. september 2018):
Ferje 1: Vestnes-Molde: https://www.fjord1.no/Ruteoversikt/Moere-og-Romsdal/Molde-Vestnes?from=150015358311&to=150015028510
Pris: 52,-
 
Ferje 2: Kanestraum-Halsa: https://www.fjord1.no/Ruteoversikt/Moere-og-Romsdal/Halsa-Kanestraum?from=150015608622&to=150015718620
Pris: 40,-
 
Ferje 3: Mordalsvågen-Solholmen: https://www.fjord1.no/Ruteoversikt/Moere-og-Romsdal/Solholmen-Mordalsvaagen?from=150015028502&to=150015458301
Pris: 34,-
 
Ferje 4: Dryna-Myklebust: https://www.fjord1.no/Ruteoversikt/Moere-og-Romsdal/Brattvaag-Dryna-Fjoertofta-Haroeya?from=150015458340&to=150015348339
Pris: 46,-