Christianssands 1200

To our foreign bike-friends: If you wish to participate in this brevet, the organizer will be happy to provide you with an engligh translation of the information regarding this Brevet. Please feel free to get in touch with us using our mailadress: all-randonneur(at)hotmail.com.

Christianssands 1200 er Norges første 1200km ritt. Rittet arrangeres som en brevet og det forventes at deltakerne selv ordner seg med tanke på overnatting, mat etc. Arrangør kan bistå med tips og råd.

Veibeskrivelse:
Sløyfe 1: Christianssands 1200km begynner på UiA i Kristiansand. Derfra går ruten østover forbi Sørlandssenteret til Rv420 (gamle E18). Denne følges til Lillesand, Grimstad og Arendal. Etter å ha passert Pollen i Arendal kommer ruten inn på Rv410 som går videre mot Tvedestrand. På veien finner vi KIWI på Saltrød som er sjekkpunkt #1. Noen kilometer etter tar vi av på Fv121mot Holt og E18. Vi følger sykkelstien langs E18 til avkjøring til Tvedestrand. Derfra går ruten ned gamleveien til vi igjen møter E18 som skal følges i ca 2,5km før vi tar av på Gamle Songevei (Fv11) og Rv410. Etter en liten kilometer tar vi opp Fv10 som tar oss over til Akland og videre mot Brokelandsheia. Fra Brokelandsheia følges Gamle Sørlandske parallelt med E18 til Sannidal.

Nå skal vi ut i et småkupert terreng nordøstover før vi tar av sørover på Valleveien mot sjekkpunkt #2 som er SPAR Sjøbua Valle. Herfra går ruten videre til Åby før vi igjen må en liten snartur ut på E18 før vi kommer oss vekk fra trafikken og mot Brevikbrua. Vi skal gjennom Brevik, Skjelsvik og passerer avkjøringen til Porsgrunn før vi skal over heia mot Langangen. Her kommer vi inn i «korketrekkeren», en 360 graders sving før Langangen. Hvis ikke svimmelheten tar deg, så fortsetter du på gamle E18 til Larvik. Her møter du Rv303 som blir hovedveien videre mot Sandefjord og sjekkpunkt #3 på Shell 7-11 Park. Fra Sandefjord går turen langs riksveier med ulike veinummer til Horten der vi finner sjekkpunkt #4 på REMA 1000 Lystlunden rett etter ferjeleiet til Bastø Fosen.

Vi er nå kommet til det nordøstligste punktet på turen. Vi vender nå nesa vestover og passerer Holmestrand, Sundbyfoss og Hvittingfoss. Her skal vi et par mil sørover før vi får stigningene over til Siljan og Skien. Rett før Skien sentrum finner vi sjekkpunkt #5 som er Shell Risingveien. Vi tar oss nå gjennom Skien og finner Rv36 og Rv353 som tar oss over til Rv356. Vi skal følge Rv356 i godt kupert terreng til Drangedal og Bostrak. Rett etter Bostrak tar vi veien over Gautefall til Treungen og sjekkpunkt #6 som du finner på COOP Prix.

Vi skal nå følge Rv41 sørover gjennom dalføret til Åmli, Dølemo, Hynnekleiv og Birkeland. Fra Birkeland går turen sørover mot Kristiansand igjen. Ved Ryenkrysset tar vi av Rv41 og følger Rv452 om Ålefjær til Justvik der vi finner sjekkpunkt #7 på den lokale Jokerbutikken.

Kart + høydeprofil sløyfe 1:

Sløyfe 2: Tilbake i Kristiansand er vi nå halvveis på 1200-kilometeren. Noen vil kanskje velge en overnatting her, mens andre fortsetter videre. Uansett skal vi nå vestover gjennom Kristiansand og mot Brennåsen i Songdalen og deretter videre til Søgne. Her finner vi nasjonal sykkelrute nummer 3 som følges til Mandal. Sjekkpunkt #8 er Sjøsanden camping. Herfra må vi noen kilometer mot Hogganvik før vi svinger ut på E39. Defra følges europaveien til vi tar av mot Lindesnes ved Vigeland. Vi følger veien helt ut til Lindesnes fyr som er sjekkpunkt #9.

Fra Lindesnes fyr må vi tilbake samme vei til vi kommer til Spangereid. Her tar vi av til venstre og følger fylkesveien over til Rosfjord i Lyngdal. Fra Rosfjord tar vi oss til riksveien som går til Farsund. Fra Farsund skal vi videre til vårt andre fyr for dagen; Lista Fyr som både er det vestligste punktet på turen og sjekkpunkt #10.

Fra Lista skal vi litt tilbake mot Farsund, men tar av mot Åpta før vi kommer dit. Fra Åpta sykler vi nordover til Kvinesdal før vi tar oss opp dalføret til Kvinlog og vårt sjekkpunkt #11. Nå skal vi østover igjen. Rett etter Eiken svinger vi sørover på Rv43 og krysser over til Audnedal på Fv 512. Her skal vi sørover til Konsmo og sjekkpunkt #12 på den kombinerte dagligvarebutikken og ESSO-stasjonen. Fra Konsmo sykler vi østover til Laudal, tar litt nordover og sykler så ned Songdalen til Brennåsen. Vi skal nå tilbake til Kristiansand enda en gang der vi finner ESSO Bjørndalssletta som er vårt sjekkpunkt #13.

Kart + høydeprofil sløyfe 2:

Sløyfe 3: Etter å ha vært først østover og så vestover, så skal vi nå nordover. Fra ESSO sykler vi nordover langs Otra til Vennesla. Vi fortsetter videre nordover forbi Vatnestraum til vi kommer til Engesland og sjekkpunkt #14. Vi fortsetter til Vegusdal og tar så vestover til Evje. Her finner vi Riksvei 9 som vi følger nordover til Byglandsfjord. Vi følger østsiden av Byglandsfjorden til vi finner avkjøringen til Åraksbø rett før Rv9 krysser Byglandsfjord. Her tar vi av og fortsetter på østsiden av Byglandsfjorden til vi kommer til avkjøringen til Ose. På COOP Marked på Ose finner vi sjekkpunkt nummer 14.

Ose er vårt nordligste punkt på denne sløyfen og nå gjenstår kun sjarmøretappen tilbake til Kristiansand. Den begynner med at vi sykler sørover på vestsiden av Byglandsfjorden. Rett før Storestraum tar vi av på Fv 304 som følger vestsiden av Byglandsfjorden ned til Byglandsfjord. Her tar vi ut på Rv9. Vi skal nå til vårst siste sjekkpunkt, det 15. i rekken, som er YX-stasjonen rett etter Evje sentrum.

Derfra følges Rv9 hele veien ned til Mosby. Her tar vi av og sykler ca en kilometer før vi finner Fv1 som tar oss tilbake til målgang på UiA.

Kart og høydeprofil sløyfe 3:

Tilleggsinformasjon:

Breveten begynner klokken 08. Den er laget som 3 sløyfer som alle starter og slutter i Kristiansand. Dette gir visse fordeler mtp å ha en base der man kan bytte klær og utstyr samt sove for de som ønsker det. Brevetens sløyfe 1 er på 591 kilometer og følger kysten nordøstover helt til Horten. Det er nok av muligheter for å få tak i mat og ruten er heller ikke spesielt utfordrende rent sykkelmessig. Før Brevik går ruten ut på trafikkerte E18 i noen kilometer. Fra Horten går den østover til første stigning av særlig betydning mot Siljan og Skien. Derfra er det nokså kupert i 6 mil til Bostrak og derfra stigning opp til Gautefall. Telemarks opp- og nedturer krysses på sen kveldstid/natt for de fleste av oss og det er få muligheter for mat mellom Skien og Treungen. Fra Treungen er det relativt flatt hele veien til Kristiansand.

Sløyfe 2 er på 362 kilometer går vestover til Norges sydligste punkt på Lindesnes og deretter til Lista. Etter Mandal skal du ut på E39 i noen kilometer, så vær forsiktig ift trafikk. Ut over det, er det nokså ukomplisert sykling. Fra Lista blir det noe mer stigninger innover i landet, men det blir ikke ordentlig kupert før ruten svinger østover igjen ved Kvinlog. Etter Eiken går ruten sørover før den krysser over heia til Konsmo. Både på denne strekningen og fra Lista til Åpta finnes det mange veier. Merk at svært mange av dem begynner som asfaltveier før de går over til grusveier. Ruten her går på asfaltert vei hele tiden. Det kuperte terrenget går helt fra Kvinlog til du har syklet opp Klevelandsbakkene inn i Songdalen. Mat bør ikke være noe problem frem til Kvinesdal/Kvinlog. Derfra til du kommer til bynære strøk rundt Kristiansand, er mulighetene begrensede.

Sløyfe 3 er turens korteste med sine 250 kilometer. En «snill», småkupert sjarmøretappe med ingen utfordrende oppoverbakker. Matmuligheter finnes i Vennesla, Vatnestraum, Engesland, Evje, Ose og Hægeland.

SPESIELLE REGLER FOR BREVETER PÅ 1200KM ELLER MER:

Brevetsykling er organisert gjennom 2 ulike organisasjoner. Den ene er Audax Club Parisien (ACP). De har ansvaret for alle breveter fra 200km til 1000km. Den andre er Les Randonneurs Mondiaux. De har ansvaret for alle breveter fra 1200km og oppover.

CHRISTIANSSANDS 1200, 1200 km brevet Kristiansand, REGLER/rules

 1. Rittet arrangeres i henhold til regler satt av Les Randonneurs Mondiaux og Audax Club Parisien.
 2. Alle deltakere må følge norsk veitrafikklov
 3. Hjelm er ikke obligatorisk i følge lov, men er obligatorisk for dette rittet.
 4. Lys (front hvitt og bak rødt) er obligatorisk når lysforholdene og synlighet krever det. Dette omfatter værforhold som tåke og regn, om natten og i tuneller. Lys må være fastmontert på sykkelen og kan være blinkende eller fast. Lys må være klart synlig på 300 meters avstand.
 5. Refleks er lovpålagt. Venstre og høyre krankarm må ha hvite eller gule reflekser som peker både fremover og bakover. Sykkelen må i tillegg ha rød refleks som peker bakover.
 6. Deltakere må selv sørge for forsikring som dekker ulykker og skader. En reiseforsikring er tilstrekkelig så lenge den ikke utelukker sportslige aktiviteter.
 1. The ride is arranged according to the rules of the Les Randonneurs Mondiaux and Audax Club Parisien.

 2. All riders must adhere to Norwegian traffic laws.

 3. Helmets are not mandatory by law, but are required for this ride.

 4. Lights (front white and rear red) are required by law at all times when visibility is low, including fog and heavy rain, at night, and in tunnels. Lights must be mounted on the bike and can be steady or blinking. The lights must be clearly visible from 300 m distance.
 5. Reflectors are required by law. The left and right crank arms must have white or yellow front- and rear-facing reflectors, and the bike must have a red rear-facing reflector.
 6. Participants must arrange their own insurance that covers accidents and damages. A travel insurance may suffice, provided it does not exclude sporting activities.

 

Regler for sykkel: Norske regler og krav til sykkel og ferdsel på offentlig vei gjelder. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-02-19-119?q=sykkel

http://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Syklist

 

Sjekkpunkter: Det er utarbeidet egen oversikt over sjekkpunktene på denne 1200km basert på data utarbeidet av ACP. Se tabell under. Da noen av kontrollpunktene ikke er døgnåpne, kan det på disse kontrollpunktene bli lagt opp til annen form for kontroll. I tilfelle elektroniske måter å registrere fremmøte på sjekkpunktet foreligger, for eksempel i form av en applikasjon til mobiltelefon eller liknende, vil disse også kunne benyttes.

Sjekkpunkt Distanser Åpningstider
Sted Km fra start Km igjen Km fra forrige Tidligste passering Seneste passering
KIWI Saltrød 78,8 1126,7 78,8 10:19 (02:19) 13:16 (05:16)
SPAR Sjøboden Valle 169,5 1036,0 90,7 13:00 (05:00) 19:20 (11:20)
SHELL 7-11 Park Sandefjord 241,7 963,8 72,2 15:12 (07:12) 00:08 (16:08)
REMA 1000 Horten 284,6 920,9 42,9 16:32 (08:32) 03:00 (19:00)
SHELL Skien 371,1 834,4 86,5 19:14 (11:14) 08:44 (24:44)
COOP PRIX Treungen 469,5 736,0 98,4 20:28 (14:28) 15:12 (31:12)
JOKER Justvik 591,5 614,0 122,0 02:32 (18:32) 23:28 (39:28)
Sjøsanden Mandal 654,7 550,8 63,2 04:46 (20:46) 04:49 (44:49)
Lindesnes FYR 697,4 508,1 42,7 06:16 (22:16) 08:29 (48:29)
Lista FYR 760,1 445,4 62,7 08:31 (24:31) 14:00 (54:00)
COOP Marked Kvinlog 837,1 368,4 77,0 11:16 (27:16) 20:44 (60:44)
ESSO Konsmo 896,0 309,5 58,9 13:22 (29:22) 01:54 (65:54)
ESSO Bjørndalssletta 953,1 252,4 57,1 15:24 (31:24) 06:53 (70:53)
Engesland Handel 1005,2 200,3 52,1 17:17 (33:17) 11:23 (75:23)
COOP Marked Ose 1089,4 121,1 84,2 20:30 (36:30) 17:41 (81:41)
YX Evje 1143,6 61,9 54,2 22:35 (38:35) 21:44 (85:44)
Mål/Totalt 1205,5 0 61,9 01:01 (41:01) 02:33 (90:33)

 

Medalje: I følge reglene til ritt på 1200km eller mer, skal medalje være inkludert i startavgiften.

 

Det oppfordres til å bruke sykkelstier der disse er tilgjengelige.

Antall høydemeter er automatisk beregnet til ca 18858 for denne breveten. Breveten er ikke syklet som brevet og antall høydemeter er derfor ikke kontrollert.

Det tilbys nedlastbare GPS-filer til sykkelcomputeren din i ulike filformater.