300 km Bergen

 
Beskrivelse:
Bergens 300km begynner ved Circle K i Nesttun. Løypa går sørover 600 meter til rundkjøringen. Her tar vi av i andre avkjøring og følger Hardangerveien/Fv580 nordøstover. I Indre Arna følges østsiden av Arnavågen rundt neset og deretter parallelt med E16 til Trengereid. Her følger vi Fv7 sørover. Ved Indre Haga følger vi Fv136 sørover da Hagaåstunnelen er stengt for syklister. Etter å ha krysset Tysseelva svinger vi østover langs Fv48 til vi igjen kommer inn på Fv7. Vi følger nå Fv7 til første kontroll i Nordheimsund.

Vi følger så Fv49 sørover forbi Tørvikbygd, Strandebarm, Mundheim, Gjermundshavn og Ølve. Vi er nå kommet til det sørligste punktet på denne breveten og svinger så nordover igjen et lite stykke før vi tar av vestover langs Fv49 til sjekkpunktet i Tysnes.

Nå skal vi tilbake samme vei til vi kommer til krysset Fv49/Fv121. Vi velger å følge Fv121 nordover forbi Nordtveitgrend og Baldersheim. Ved Sævareid kommer vi inn på Fv549 som vi følger et lite stykke til vi kommer til Fv48. Vi svinger først nordover og deretter vestover til Eikelandsosen. Vi fortsetter så langs Fv48 nordover forbi Holmefjord til vi kommer tilbake til Tysseelva som vi krysset 205km tidligere i denne breveten. Det er nå barenoen få kilometer igjen til sjekkpunktet i Bjørkheim.

Vi følger Fv7 vestover til vi kommer til Fv137. Her svinger vi sørover langs Fv137 til vi kommer til sjekkpunktet på Os.Vi skal nå nordover langs Fv552. Vi følger denne veien til vi kommer til E39 som vi følger tilbake til mål i Nesttun.
 
Kontrollposter:

Sted Km fra start Km igjen Km fra forrige Tidligste passering Seneste passering
Nesttun 0,0 311,7 0,0 08:00 (00:00) 09:00 (01:00)
Nordheimsund 76,9 234,8 76,9 10:16 (02:16) 13:08 (05:08)
Tysnes 170,9 140,8 94,0 13:02 (05:02) 19:24 (11:24)
Bjørkheim 258,2 53,5 87,3 15:42 (07:42) 01:12 (17:12)
Os 291,9 19,8 33,7
16:45 (08:45)
03:28 (19:28)
Nesttun 311,7 0,0 19,8 17:00 (09:00) 04:00 (20:00)

Passeringsklokkesett i rødt angir passering neste dag.

 

Kart og høydeprofil:

Legg igjen en kommentar