Regelverk

Reglene for permanente breveter i Norge beskriver følgende forhold:

 • Hva er en permanent.
 • Hvem som er ansvarlig for permanenter i Norge
 • Norske og nordiske permanentserier
 • Planlegging og godkjenning av en permanentrute.
 • Gjennomføring av en permanent.

 

1.    DEFINISJON

a.    Permanente breveter (heretter kalt permanenter) er forhåndsplanlagte og forhåndsgodkjente sykkelruter som i prinsippet kan sykles på et selvvalgt tidspunkt året rundt. Permanentene organiseres etter regler bestemt av Audax Club Parisien og Randonneurs Norge.

 

2.    ANSVAR

a.    I Norge er det styret i Randonneurs Norge som er ansvarlige for godkjennelse av permanenter som teller til opparbeidelse av norske medaljer og ærestitler. 

b.    Permanenter som ikke er godkjente av Randonneurs Norge kan fritt lages og sykles, men de kan ikke benyttes til norske medaljer eller ærestitler.

c.    Styret i Randonneurs Norge v/sekretær står som ansvarlig for å ta imot påmeldinger til godkjente permanenter, spørsmål om permanenter og dokumentasjon på gjennomføring av permanenter.

d.    Rytteren er imidlertid selv ansvarlig for ruten er åpen for ferdsel på tidspunktet den er planlagt syklet.

 

3.    NORSKE OG NORDISKE PERMANENTSERIER

a.    Randonneurs Norge kan, etter samarbeid med andre lands nasjonale randonneurorganisasjoner, godkjenne gjennomførte permanenter utenfor Norge til norske medaljer eller æresbevisninger. Henvendelse og godkjennelse av dette skal være på plass før permanenter sykles utenfor Norges grenser.

b.    Godkjente norske permanenter kan, etter avtale med andre lands nasjonale randonneurorganisasjoner, inngå som del i internasjonale medaljer eller æresbevisninger. Dette gjelder ikke som kvalifisering til ritt, til medaljer og æresbevisninger som sanksjoneres av Audax Club Parisien eller Randonneurs Mondiaux.

c.    Hvilke pemanenter og krav som danner grunnlaget for norske medaljer og æresbevisninger, bestemmes av Randonneurs Norge.

d.    Hvilke permanenter og krav som danner grunnlaget for nordiske medaljer og æresbevisniger bestemmes av hvert medlemsland i Audax Club Nordiques.

 

4.    PLANLEGGING OG GODKJENNING

a.    Permanenter i Norge følger regelverket til brevetsykling som angitt av Audax Club Parisien

b.    Tidsfrister

  1. 100km: 6 timer og 45 minutter
  2. 200km: 13 timer og 30 minutter
  3. 300km: 20 timer
  4. 400km: 27 timer
  5. 600km: 40 timer (60 timer for Super Randonnee)
  6. 1000km: 75 timer
  7. 1200km tilbys p.t. ikke som permanent i Norge

c.    Enhver norsk rytter som er medlem i Randonneurs Norge kan foreslå nye permanenter. Forslagsstiller må levere:

d.    En rutebeskrivelse som viser ruten til permanenten fra start til mål. Rutebeskrivelsen må kunne leses og følges uten bruk av andre hjelpemidler av enhever som skal sykle permanenten.

e.    Det skal også leveres forslag til sjekkpunkter. Sjekkpunktene skal sørge for at distansen ruten har blir fulgt og gi mulighet for hvile og bistand etter regelverket. Sjekkpunktene skal plasseres slik at etappene mellom dem er så rette som geografi og veitrasè tillater.

f.     En gps-fil er i tillegg ønskelig, men ikke et krav.

g.    Regler for breveter, som beskrevet i hovedpunkt 1, skal være fulgt og distanse må ikke avvike nedover fra kilometer kravet i punkt 6, 1-7 med mer enn 1%.

h.    Forslagsstiller leverer forslag til ny permanent til styret i Randonneurs Norge v/sekretær. Styret i Randonneurs Norge står for godkjenning av forslag til nye permanenter som skal kunne brukes til norske medaljer og hedersbetegnelser.

i.     Permanenten skal gjennomgås av den som har laget den 1 gang per år for å kontrollere at det ikke er skjedd endringer som følge av at nye veier er laget eller liknende.

j.     Det skal utarbeides åpne- og lukketider for alle kontrollstasjoner basert på Audax Club Parisiens tabell for breveter (BRM). Åpne- og lukketidene på sjekkpunktene vil være veiledende for å kunne gjennomføre permanenten innenfor tidsfristen. Overskridelse av fristene vil ikke føre til diskvalifikasjon. Den totale tidsfristen permanenten, som beskrevet i punkt 4b, kan likevel ikke overskrides.

k.    Dersom permanenten inneholder kontrollstasjoner som ruten kommer innom mer enn en gang, skal løypen og geografi sikre at det ikke oppnås en fordel ved å unnlate å komme til sjekkpunkten en eller flere av gangene.

l.     Permanenten skal følge norsk veilovgivning. Det er tillatt å legge korte deler av løypen på steder hvor man 

1.    må trille sykkel (for eksempel gågater) eller 

2.    benytte seg av offentlig transport (for eksempel gjennom tunneler hvor det ikke finnes andre veimuligheter eller ferjestrekninger). Disse vil ikke telle som en del av den totale distansen.

   

5.    GJENNOMFØRING

a.    Enhver rytter, norsk eller utenlandsk, som ønsker det, kan gjennomføre permanenter i Norge.

b.    Det er kun norske ryttere som er medlemmer av Randonneurs Norge som kan bruke gjennomførte permanenter til norske medaljer og hedersbetegnelser.

c.    Til nordiske medaljer og hedersbevisninger kan ethvert medlem av nordiske randonneurklubber også sykle norske permanenter.

d.    En rytter som ønsker å gjennomføre en permanent gir beskjed om dette til Randonneurs Norge v/sekretær. Beskjeden må inneholde:

 1)   Hvilken permanent som tenkes syklet og hvilken dato den tenkes syklet. Oversikt over permanenter finnes på www.randonneurs.no

2)   Brevetkort lastes ned her. Utfylling av brevetkort basert på rutebeskrivelse, sjekkpunkter o.l. er rytterens ansvar.

3)   Tidspunkt for start meddeles Randonneurs Norge v/sekretær senest 3 dager før planlagt permanent.

4)   Det skal betales en avgift til Randonneurs Norge for deltakelse i en permanent. Avgiften fastsettes av styret i Randonneurs Norge. Avgiften skal være innbetalt senest 3 dager før permanenten tenkes syklet. Eventuelle kostnader før, under og etter gjennomføring av permanenten dekkes av rytter.

5)   Etter gjennomført permanent, sendes utfylt brevetkort og eventuell tilleggsdokumentasjon fra gjennomføringen til Randonneurs Norge v/sekretær for godkjenning innen 2 uker etter gjennomført permanent.

6)   Brudd på regler, manglende betaling eller manglende levering av brevetkort etter gjennomført permanent, vil føre til at resultat ikke registreres.

e.    Randonneurs Norge vil føre lister over gjennomførte og godkjente permanenter. Resultater føres fortløpende.