1000km Oslo

 
Beskrivelse:
Oslos 1000km starter ved Skullerudstua sørøst for Oslo sentrum. Løypa følger Markagrensa på General Ruges vei, Hellerudveien og Trasoppveien til Tveita. Deretter til høyre ned Tvetenveien før vi tar til høyre igjen på Strømsveien. Sykkelveien tas deretter til Karihaugsveien. Deretter følger Solheimsveien og Strømsveien gjennom Strømmen til Lillestrøm. Her tar vi Nittedalsgata, Johan Lies gate og Sørumsgata til vi kommer til Rv 22.

Deretter følges Rv 22 østøver et stykke østover til Glomma er krysset og vi snur nå nesa nordover langs Fv 172. Ved Sørumsand krysser vi igjen Glomma og fortsetter nordover på Fv 173. Ved Årnes krysser vi Glomma for tredje gang og nå skal vi nordøstover langs Fv 175 til Skarnes.

Så langt er løypa identisk med starten til 400km, men der vi på 400km brevet nå skilte lag med Glomma, tar vi nå turen videre østover langs Norges største elv i det vi fortsetter langs Fv 175 til første kontroll i Kongsvinger. Vi gir oss ikke med Glomma, men tar nå nordover på Fv 210 langs Glommas vestbredd til andre sjekkpunkt på Elverum.

Vi skal nå videre norover mot Trysil langs Rv25 og så Fv 26 videre oppover dalen. Etter 335km kommer vi til Fv 653 og vi tar denne veien over til Sølenstua camping med mulighet for overnatting.

Vi har nå gjennomført en tredjedel av denne 1000 kilometeren, men de gjenstår ennå mye jobbing. Vi fortsetter derfor nordover, får Femunden på vår høyre side før vi endelig når Bergstaden Røros. Løypas høyeste punkt på 917 m.o.h. ligger nå bak oss og Rørosvidda foran oss der vi jobber oss videre i retning Hessdalen og deretter ned Gauldalen til løypas nordligste punkt på Støren.

Vi må nå følge E6 sørover en stund. Ved Ulsberg unnslipper vi den trafikkerte hovedveien og begir oss sørøstover langs Rv 3 tilbake til Østerdalen og passerer i tur og orden Tynset, Alvdal, Koppang og Rena på vei til vårt andre møte med Elverum på denne turen.

Fra Elverum tar vi vestover langs Rv 3, bikker sørover ved Ådalsbruk og følger etterhvert Fv 24 og Fv 222 sørover langs E6 til Minnesund.

Vi tar nå Trondhemsveien videre sørover forbi Hammerstad, Eidsvoll Verk, Råholt og Dal. Her finner vi Fv 454 som tar oss til Jessheim. Nå gjenstår siste etappe inn mot mål. Den begynner med Fv454 til Kløfta og deretter paaseres i tur og orden Lindeberg og Leirsund før vi kommer til Lillestrøm. Her kommer vi tilbake til begynnelsen av løypa og følger den samme veien tilbake til mål på Skullerudstua.
 
Sjekkpunkter:

STED KM FRA START KM IGJEN KM FRA FORRIGE TIDLIGSTE PASSERING SENESTE PASSERING
Skullerudstua 0 1014,4 0 06:00 (00:00) 07:00 (01:00)
ESSO Kongsvinger 110,2 904,2 110,2 09:14 (03:14) 13:20 (07:20)
Circle K Elverum I 204,0 810,4 93,8 12:00 (06:00) 19:36 (13:36)
SHELL Trysil 271,1 743,3 67,1 14:06 (08:06) 00:04 (18:04)
Sølenstua camping 346,6 667,8 75,5 16:29 (10:29) 05:08 (23:08)
Circle K Røros 448,1 566,3 101,5 19:44 (13:44) 11:52 (29:52)
Circle K Støren 552,4 462,0 104,3 23:12 (17:12) 18:48 (36:48)
Circle K Tynset 671,3 343,1 118,9 03:20 (21:20) 04:13 (46:13)
SHELL Koppang 772,5 241,9 101,2 06:59 (24:59) 13:08 (55:08)
Circle K Elverum II 865,8 148,6 93,3 08:18 (28:18) 21:17 (63:17)
Circle K Minnesund 935,5 78,9 69,7 12:48 (30:48) 03:24 (69:24)
Skullerudstua (Mål) 1014,4 0 78,9 15:05 (33:05) 09:00 (75:00)

Passeringstidspunkt markert med rødt angir passering påfølgende dag
Passeringstidspunkt markert med turkis angir passering andre døgn etter start
Passeringstidspunkt markert med grønt angir passering tredje døgn etter start
 
Kart og høydeprofil:

Legg igjen en kommentar