600 km Trondheim: Namsosrunden

Kontrollar

I utgangspunktet skal brevetkortet stemplast på følgande kontrollplassar. Enkelte av plassane har ingen fasilitetar som kan stemple, så der er det tilstrekkeleg med mobilfoto. Dette gjeld også dei andre plassane når det ikkje finst opne fasilitetar ved passering (for eksempel om natta).

Km Kontroll
0 Trondheim, Elgeseter
25 Spongdal
116 Brekstad
171 Olsøykrysset Fv715/Fv720 (foto)
243 Malm
354 Høylandet
408 Snåsa
484 Leksdalsvatnet (foto)
532 Markabygd (foto)
564 Hegra
608 Trondheim, Elgeseter

Kart og høgdeprofil

Legg igjen en kommentar