1000km permanent

 

En heftig permanent gjennom noe av det vakreste og villeste Norge har å by på av natur. Det er fiskevær, fugleliv, sjø, vind og vær nok for de fleste. Start og mål ligger ute i Lofoten, noe som gir anledning til å reise over Vestfjorden med hurtigruta. Enhver globetrottar med respekt for seg selv har en tur med denne på sin «bucketlist». Ytterst i Lofoten gis det mulighet for å ta sykkelferjen mellom Nusfjord og og Ballstad i stedet for å sykle gjennom Nappstraumtunnelen. Dette skjer på egen risk og planlegging. Det er 1 avgang per dag. Det er et vilt landskap som igjen fører til behov for ferjer. Det er totalt 81,6km med ferje på denne permanenten. Av den grunn er også permanenten loggført med nesten 1100km, men kun i overkant av 1000km godskrives.

 

RUTEBESKRIVELSE MOSKENES TIL STAMSUND

Permanenten starter i Moskenes som er nesten ytterst i Lofoten. Turen går i første omgang videre sørvestover langs E10 til stedet med kortest navn i Norge; nemlig Å. Å er foruten det første sjekkpunktet også det ytterste punktet du kan komme til med bil i Lofoten uten å ta ferje.

Fra Å skal vi nå nordøstover i Lofoten. Vi følger E10 forbi Reine og Ramberg. Etter 48km gis det muligheten til å sykle sørover langs Fv807 til Nusfjord og ta sykkelferjen over til Ballstad. Dette for å unngå den undersjøiske Nappstraumtunnelen som kommer ca 12km senere på E10. Se praktisk informasjon nederst for ytterligere info. Uansett om du velger sykkelferjen eller tunnelen, så møtes veiene igjen i E10 rett før Leknes. Vi fortsetter derfor videre til andre sjekkpunkt på SPAR Borg etter ca 8 mil.

Veivalgsmulighetene i ytre delene av Lofoten er ikke så mange og turen fortsetter langs E10. Vi passerer Kabelvåg og Svolvær. Først etter 153 kilometer, skal vi forlate E10. Dette til fordel for Fv888 som vi skal sykle til det tredje sjekkpunktet på Straumnes. Derfra fortsetter vi rundt Austvågøya til vi kommer til den første ferjeturen som tar oss fra Fiskebøl i Lofoten til Melbu i Vesterålen. Vi svinger østover på Hadseløya og følger Fv82 langs kysten mot Stokmarknes. Vi forlater så Hadseløya og krysser på bru over til Langøya på vår ferd nordover i øyriket. Vi tar så Fv82 på østsiden oppover til Sortland som er vårt fjerde sjekkpunkt.

I Sortland tar vi Sortlandsbrua over sundet, svinger til venstre og fortsetter nordover på Fv82. Ved Dragnes krysser vi et nytt sund over til Andøya. Vi tar Fv82 på østsiden av øya så langt vi kan komme. Det betyr Andenes og sjekkpunkt fem. Avhengig av når du har valgt å starte i Moskenes, kan dette være et sted å ta ut hvile.

Siden Andenes er siste stopp på landjorda, må vi ty til ferje nummer to. Det er en ferjestrekning på hele 37 kilometer som tar oss fra Andenes på Andøya til Gryllefjord på Senja. Etter ankomst Gryllefjord skal vi nå følge Fv86. Etter halvannen kilometer deler veien seg og vi sykler rett frem, Krysser over bukta og fortsetter nordover på Fv86. Vi følger Fv84 i nærmere 4 mil, men ved Sørlivatnet svinger vi til venstre og sykler Fv229. Når vi igjen kommer til kysten, møter vi Fv851. Her svinger vi til venstre og sykler til det sjette sjekkpunktet i Gibostad.

I Gibostad snur vi og sykler sørover igjen. Vi følger Fv851 til Silsand. Her kommer vi igjen til Fv86 og tar nå over brua til Finnsnes. Vi følger Fv86 helt til Sørreisa. Her deler veien seg og vi skal videre langs Fv84. Her er det lite hokus pokus og Fv 84 følges til det syvende sjekkpunktet i Sjøvegan. Vi fortsetter sørover og passerer Tennevold og Fossbakken. Etter Fossbakken, møter Fv84 General Fleischers vei som vi følger til Bjerkvik. Her treffer vi på vår gamle venn E10 og vi sykler denne sørover til Narvik og sjekkpunkt åtte.

Fra Narvik skal vi videre sørvestover langs kysten til Ballangen. Her svinger vi til høyre og følger Fv819 rundt halvøya til det niende sjekkpunktet i Kjeldebotn. Etter stempling fullfører vi halvsirkelen på Fv732 sørover og kommer etterhvert tilbake til hovedveien. Vi svinger til høyre, fortsetter langs hovedveien. Etter å ha krysset fjorden, velger vi å sykle vestover og vi kommer etterhvert til ferjeleiet på Skarberget. Vi tar ferjen til Bogneset og derfra en ny ferje over Vestfjorden til Lødingen som er vårt tiende sjekkpunkt.

Vi sykler nå rett nordover, kommer etterhvert inn på E10 igjen og følger E10 til Tjeldsundbrua. Her forlater vi E10, men fortsetter med stø kurs nordover langs Rv83 til Harstad som er det ellevte sjekkpunktet. Fra Harstad svinger vi sørvestover og følger Fv83 til ferjeleiet på Refsnes. Dette er vår siste ferjetur før mål og vi tar turen de 5 kilometrene over til Flesnes. Vi sykler sørover på Fv83 til Langvassbukta. Her treffer vi Rv85 som vi følger sørover til E10. Vi sykler nå utover i Lofoten og passerer Svolvær og Kabelvåg for andre gang. Vi velger en stopp for stempling som sjekkpunkt tolv og mat i Svolvær. Vi koster på oss å være litt turister også og tar en avstikker sørover langs Fv816 til fiskeværet Henningsvær ytterst mot Vestfjorden. Dette er det trettende og siste sjekkpunktet.

Problemet med avstikkere er at de må sykles tilbake samme vei, men det gjør vi oppkvikket av de flotte omgivelsene. Tilbake på E10 sykler vi nordover, passerer to bruer og etter den andre brua, følger vi skiltingen og svinger til venstre inn på Fv815 til Stamsund som er siste stopp og mål for denne permanenten.

PRAKTISK INFORMASJON

Permanenten har hele 5 ferjeforbindelser. Den lengste på hele 37km og totalt er det ferjestrekninger på tilsammen 81,6km. Det er av den grunn utarbeidet en kilometeroversikt som tar hensyn til dette  Ferjestrekningene er Fiskebøl til Melbu (link)(8,2km), Andenes-Gryllefjord (link) (37km), Skarsberget-Bognes (link) (7,8km) og Bognes-Lødingen (link) (23,3km) og Refnes-Flesnes (link) (5,3km). I tillegg gis det åpning for å ta sykkelferja mellom Nusfjord og Ballstad (link). Det er flere tunneler på turen det ikke er tillatt å sykle. Det anbefales å følge dette forbudet og sykle utenom.

Startstedene er ikke enklest tilgjengelig sett i forhold til de andre permanentene, men dette er Nord-Norge. Et godt utgangspunkt er Bodø. Hit går det både fly, tog og buss. Ved start i Moskenes, går det ferje fra Bodø til Moskenes (link). Det anbefales å kikke på hvilken ferje fra Bodø som er greit å ta med et øye på forbindelsen mellom Andenes og Gryllefjord. Med start fra Stamsund kan man ta Hurtigruta (link) fra Bodø til Stamsund. Retur motsatt av starten. Det er også flyplasser i Leknes og Svolvær. Når det gjelder overnatting, så anbefales det sterkt å planlegge i svært god tid. På de mest turistifiserte plassene kanskje så tidlig som 8-9 måneder før du skal dit.

Permanenten er godt variert når det kommer til terreng og du får MYE terreng på denne turen. Du skal lete lengre etter flottere syn enn du vil finne her. Det er ikke så mye høydemeter, da høyeste punkt kun ligger maks 450m.o.h. Været vil være en utfordring på denne turen og forvent alt fra sol og vindstille til tåke, regn og vind. Denne permanenten er en tur du tar i sommerhalvåret. ikke bare på grunn av været, men fordi ferjen fra Andenes til Gryllefjord kun går fra midten av mai til august/september.

Trafikkmessig er det noen utfordringer. Turismen i Lofoten og Vesterålen er høy og det kan tidvis være mange biler på veien samtidig. Ikke la deg lure av at du sykler på en europavei (E10) Tidvis er denne med stiplete kantlinje og følgelig smalere enn 5,5meter. Det har vært rapportert om stedvis hasardiøs biljøring da tettheten av politi nok ikke er den samme som på det sentrale østland. Store deler av turen vil likevel kunne nytes i fredfulle omgivelser.

Dette er en permanent av en slik lengde at det bør tas overnatting. Sjekkpunktet på Andenes kan i så måte være et alternativ. Det pga ferjestrekningen over til Gryllefjord. Turen går også gjennom områder der det kan være langt mellom steder å handle mat og drikke. Spesielt mellom Svolvær og Harstad der mulighetene er minimale over 15 mil. Planlegging av mat og drikke og evt forhåndsbooking av overnatting er sterkt å anbefale.

 

RUTEBESKRIVELSE STAMSUND TIL MOSKENES

Permanenten starter i Stamsund. Vi sykler Fv815 nordøstover til vi kommer til E10. Vi svinger her til høyre, følger E10 og passerer over to bruer rundt fjorden for deretter å sykle rett sørover. Vi tar av E10 etter ca 5 mil og fortsetter på Fv816 sør til fiskeværet Henningsvær ytterst mot Vestfjorden. Dette er vårt første sjekkpunkt.

Fra Henningsvær må vi nordover igjen til E10. Vi svinger østover og passerer Kabelvåg og Svolvær på vår vei langs E10. Etter 16 mil kommer vi til Rv85. Her forlater vi E10 og fortsetter nordover. Ved Langvassbukt svinger Rv85 vestover. Vi velger i stedet Fv83 som vi sykler til ferjeleiet på Flesnes. Ferjeturen er på 5 km og i land i Refsnes fortsetter vi nordøstover på Fv83 til det andre sjekkpunktet i Harstad.

Fra Harstad skal vi nå sørover langs Rv85. Ved Tjeldsundbrua møter vi E10. Vi krysser ikke brua, men sykler E10 videre sørover. Etter en stund skal vi igjen skifte vei. Denne gangen fra E10 til Rv85 som vi sykler til Lødingen. Vi stempler kontrollkortet for tredje gang før vi setter oss på den første av to ferjer. Den første ferjen tar oss fra Lødingen til Bognes. Den andre tas fra Bognes til Skarberget. Vi fortsetter nå nordøstover, passerer avkjøringen til Fv827 og kommer etterhvert til Fv732. Vi følger fylkesveien nordover til Kjeldebotn og det fjerde sjekkpunktet. Vi vender nå østover og følger Fv819 rundt langs kysten til Ballangen og deretter videre østover til Narvik som utgjør femte sjekkpunkt.

Turen fortsetter nordover. Vi kommer til E10 igjen og følger denne et lite stykke til Bjerkvik før vi forlater europaveien til fordel for General Fleischers vei. Vi passerer fylkesgrenssen mellom Nordland og Troms, får Gratangsbotn på venstre hånd og fortsetter til vi møter Fv84. Her skiller vi lag med General Fleischers vei og sykler til Sjøvegan og sjekkpunkt seks. Fv84 er vår gode følgesvenn et godt stykke til i det vi sykler langs denne veien til Sørreisa. Her slutter Fv84 og vi forsetter mot Finnsnes på Fv86. Etter 60 mil krysser vi over brua fra Finnsnes til Silsand og svinger nordover på Fv 851 til det syvende sjekkpunktet i Gibostad.

Fra Gibostad snur vi og sykler sørover igjen langs Fv851. Ca halvveis på vei til Finnsnes, finner vi Fv229. Vi svinger til høyre og sykler forbi Grasmyrskogen vestover. Etter en stund kommer vi til Fv86 og fortsetter vestover og så nordover langs denne fylkesveien helt til vi kommer til ferjeleiet i Gryllefjord. Vi skal nå ta ferjen de 37 kilometrene over havet til Andenes på Andøya. Vel fremme og forhåpentligvis ikke for sjøsyke og retningsustabile, stempler vi for åttende gang før vi tar veien sørover langs Fv82 på østsiden av Andøya. Vi skal følge Fv82 en god stund. Vi krysser fjorden over Sortlandsbrua og stopper for stempling på det niende sjekkpunktet i Sortland: Vi gir oss likevel ikke på Fv82 og sykler til Stokmarknes og helt til ferjeleiet i Melbu, helt syd på Hadseløya og så langt sør du kan komme i Vesterålen.

Når vi krysser med ferja over fra Melbu til Fiskebøl, så forlater vi samtidig Vesterålen til fordel for Lofoten. I land svinger vi umiddelbart vestover og følger kysten på Austvågøya på Fv888. Etter litt over 90 mil, stempler vi for tiende gang i Straumnes. Vi svinger sørover etter stempling og kommer etter en stund til E10 igjen. Vi skal nå sørvestover og utover i Lofoten og passerer Svolvær og Kabelvåg. Om det synes å være noe kjent med den veien vi er på nå, så er det helt rett. Vi syklet motsatt vei helt i begynnelsen av denne permanenten. Forskjellen er at nå skal vi ikke innom Henningsvær, men følger i stedet E10 videre også forbi veien til Stamsund. Etter krysset til Stamsund, skal vi følge E10 til stempling for ellevte gang på SPAR Borg.

Kilometertelleren har nå bikket 1000km inklusive ferjer og vi har drøye 8 mil igjen. Det bør ikke komme som noen overraskelse at det er E10 som gjelder nå og vi fortsetter sørvestover i det flotte landskapet. Etter Leknes gis det mulighet for å unngå den undersjøiske Nappstraumtunnelen ved å ta av på Fv818 til Ballstad. Her kan vi ta sykkelferjen over til Nusfjord for deretter å sykle nordover langs Fv807 til E10 igjen. Se praktisk informasjon nederst for ytterligere informasjon. Om du velger den ene eller den andre løsningen, så ender du opp igjen på E10 og fortsetter så på den videre sørvestover. Vi passerer Reine og ender til slutt opp i Å som er så langt du kan komme i Lofoten på vei. Vi stempler for tolvte og siste gang før vi sykler tilbake til mål i Moskenes, en strekning på knappe 5 kilometer.

PRAKTISK INFORMASJON

Permanenten har hele 5 ferjeforbindelser. Den lengste på hele 37km og totalt er det ferjestrekninger på tilsammen 81,6km. Det er av den grunn utarbeidet en kilometeroversikt som tar hensyn til dette  Ferjestrekningene er Fiskebøl til Melbu (link)(8,2km), Andenes-Gryllefjord (link) (37km), Skarsberget-Bognes (link) (7,8km) og Bognes-Lødingen (link) (23,3km) og Refnes-Flesnes (link) (5,3km). I tillegg gis det åpning for å ta sykkelferja mellom Nusfjord og Ballstad (link). Det er flere tunneler på turen det ikke er tillatt å sykle. Det anbefales å følge dette forbudet og sykle utenom.

Startstedene er ikke enklest tilgjengelig sett i forhold til de andre permanentene, men dette er Nord-Norge. Et godt utgangspunkt er Bodø. Hit går det både fly, tog og buss. Ved start i Moskenes, går det ferje fra Bodø til Moskenes (link). Det anbefales å kikke på hvilken ferje fra Bodø som er greit å ta med et øye på forbindelsen mellom Andenes og Gryllefjord. Med start fra Stamsund kan man ta Hurtigruta (link) fra Bodø til Stamsund. Retur motsatt av starten. Det er også flyplasser i Leknes og Svolvær. Når det gjelder overnatting, så anbefales det sterkt å planlegge i svært god tid. På de mest turistifiserte plassene kanskje så tidlig som 8-9 måneder før du skal dit.

Permanenten er godt variert når det kommer til terreng og du får MYE terreng på denne turen. Du skal lete lengre etter flottere syn enn du vil finne her. Det er ikke så mye høydemeter, da høyeste punkt kun ligger maks 450m.o.h. Været vil være en utfordring på denne turen og forvent alt fra sol og vindstille til tåke, regn og vind. Denne permanenten er en tur du tar i sommerhalvåret. ikke bare på grunn av været, men fordi ferjen fra Andenes til Gryllefjord kun går fra midten av mai til august/september.

Trafikkmessig er det noen utfordringer. Turismen i Lofoten og Vesterålen er høy og det kan tidvis være mange biler på veien samtidig. Ikke la deg lure av at du sykler på en europavei (E10) Tidvis er denne med stiplete kantlinje og følgelig smalere enn 5,5meter. Det har vært rapportert om stedvis hasardiøs biljøring da tettheten av politi nok ikke er den samme som på det sentrale østland. Store deler av turen vil likevel kunne nytes i fredfulle omgivelser.

Dette er en permanent av en slik lengde at det bør tas overnatting. Sjekkpunktet på Andenes kan i så måte være et alternativ. Det pga ferjestrekningen over til Gryllefjord. Turen går også gjennom områder der det kan være langt mellom steder å handle mat og drikke. Spesielt mellom Svolvær og Harstad der mulighetene er minimale over 15 mil. Planlegging av mat og drikke og evt forhåndsbooking av overnatting er sterkt å anbefale.

 

KONTROLLPOSTER:

Startsted: Moskenes            
STED KM TOTALT 1 KM TOTALT 2 KM IGJEN 1 KM IGJEN 1 KM FRA FORRIGE 1 SJEKKPUNKT ÅPNES SJEKKPUNKT LUKKES
Start:   Moskenes 0 0 1001 1082,6 0 STP + 00:00 STP + 01:00
Å 5,2 5,2 995,8 1077,4 5,2 STP + 00:09 STP + 01:15
SPAR Borg 81,7 81,7 919,3 1000,9 76,5 STP + 02:25 STP + 05:28
Straumnes MMS 170,2 170,2 830,8 912,4 88,5 STP + 05:00 STP + 11:20
Sortland   Storsenter 242,8 251 758,2 831,6 72,6 STP + 07:14 STP + 16:12
Thon   Andrikken, Andenes 343,8 352 657,2 730,6 101 STP + 10:23 STP + 22:56
Joker Gibostad 413,5 458,7 587,5 623,9 69,7 STP + 12:34 STP + 27:32
Narvesen   Sjøvegan 508,3 553,5 492,7 529,1 94,8 STP + 15:44 STP + 33:52
SHELL Narvik 559,3 664,5 401,7 438,1 91 STP + 18:46 STP + 39:56
Joker   Kjeldebotn 661,3 706,5 339,7 376,1 62 STP + 20:59 STP + 45:20
YX Lødingen 704,1 780,4 296,9 302,2 42,8 STP + 22:31 STP + 49:06
SCANDIC   Harstad 779,1 855,4 221,9 227,2 75 STP + 25:12 STP + 55:40
ESSO Svolvær 921,5 1003,1 79,5 79,5 142,4 STP + 30:16 STP + 68:05
Henningsvær bryggehotell 943,2 1024,8 57,8 57,8 21,7 STP + 31:03 STP + 70:01
Mål: Stamsund 1001 1082,6 0 0 57,8 STP + 33:05 STP + 75:00
               
STP = starttidspunkt              
Pluss TT:MM              
               
Kolonner med   tall 1: Kilometer justert for ferjestrekninger.        
Kolonner med   tall 2: Totalt antall kilometer inklusive ferjer.        
               
Sjekkpunkter   beregnet ut fra kilometer justert for ferjestrekninger.        
               
               
Startsted: Stamsund              
STED KM TOTALT 1 KM TOTALT 2 KM IGJEN 1 KM IGJEN 2 KM FRA FORRIGE 1 SJEKKPUNKT ÅPNES SJEKKPUNKT LUKKES
Start:   Stamsund 0 0 1001 1082,6 0 STP + 00:00 STP + 01:00
Henningsvær   bryggehotell 57,8 57,8 943,5 1024,8 57,8 STP + 01:42 STP + 03:54
SCANDIC   Harstad 221,8 227,1 779,2 855,5 64 STP + 06:34 STP + 14:48
YX Lødingen 296,8 302,1 704,2 780,5 75 STP + 08:55 STP + 19:48
Joker   Kjeldebotn 339,7 376,1 661,3 706,5 42,9 STP + 10:15 STP + 22:40
SHELL Narvik 401,7 438,1 599,3 644,5 62 STP + 12:12 STP + 26:48
Narvesen   Sjøvegan 492,6 529 508,4 553,6 90,9 STP + 15:14 STP + 32:52
Joker Gibostad 587,4 623,8 413,6 458,8 94,8 STP + 18:22 STP + 39:08
Thon   Andrikken, Andenes 657,1 730,5 343,9 352,1 69,7 STP + 20:50 STP + 44:59
Sortland   storsenter 758,3 831,7 242,7 250,9 101,2 STP + 24:27 STP + 53:50
Straumnes   (MMS) 830,9 912,5 170,1 170,1 72,6 STP + 27:03 STP + 60:13
SPAR Borg 919,3 1000,9 81,7 81,7 88,4 STP + 30:12 STP + 67:55
Å 995,8 1077,4 5,2 5,2 76,5 STP + 32:57 STP + 74:39
Mål: Moskenes 1001 1082,6 0 0 5,2 STP + 33:05 STP + 75:00
               
STP = starttidspunkt              
Pluss TT:MM              
               
Kolonner med   tall 1: Kilometer justert for ferjestrekninger.        
Kolonner med   tall 2: Totalt antall kilometer inklusive ferjer.        
               
Sjekkpunkter   beregnet ut fra kilometer justert for ferjestrekninger.        

 

FERJER – LINK TIL NETTSIDER MED RUTEINFO:

Fiskebøl ferjekai til Melbu ferjekai = 8,2km http://ruteinfo.thn.no/no/default.aspx?rnr=136

Andenes til Gryllefjord = 37,0km (Sommerferje mai til september)

Skarberget til Bognes = 7,8km http://ruteinfo.thn.no/no/default.aspx?rnr=33

Bognes til Lødingen = 23,3km http://ruteinfo.thn.no/bm/default.aspx?rnr=32

Refnes til Flesnes = 5,3km http://ruteinfo.thn.no/no/default.aspx?rnr=103

(Nusfjord til Ballstad) www.ballstadgutt.no

 

KART OG HØYDEPROFIL:

Start i Moskenes:

Start i Stamsund:

Sykkelferje Nusfjord-Ballstad:

Sykkelferje Ballstad-Nusfjord

Legg igjen en kommentar