200km permanent

 
Permanenten er relativt flat og følger i stor grad kysten i noenlunde ubebodde strøk, men inneholder også et av norgeshistoriens mest kjente steder på Stiklestad samt utenlandske turisters fotoobjekt «Godsterminalen i Hell». I den nordlige delen av løypen ser den observante randonneur at det er 6km kortere om Asp til/fra Steinkjer, men mellom Asp og Steinkjer er veibetegnelsen E6 og E6 er ikke verdt å sykle. Den totale distansen blir uansett over 200km. 
 

RUTEBESKRIVELSE HELL TIL STIKLESTAD
Starten på denne permanenten finner du på godsekspedisjonen på Hell. Herfra sykles det rett sørover til Fv24 og deretter sørvestover langs Malvikveien mot Trondheim. Denne veien følger Trondheimsfjorden. Etter 22 km skifter Malvikveien navn til Ranheimsveien. Vi følger denne vestover til Trondheim sentrum. I Trondheim kommer vi inn på Innherredveien, vi tar Bakke Bru over Nidelva og deretter Olav Tryggvasonsgate, Sandgata og Kongens gate sørvest forbi NSB. Deretter tar vi Mellomila til Ilsvika Sykehjem. Her svinger vi først til venstre og deretter første vei til høyre igjen. Vi kommer nå inn på en sykkelsti og etter hvert Fv715 som tar oss til ferjen som går fra Flakk, dagens første sjekkpunkt etter ca 45km.

Vi tar ferja over til Rørvik og fortsetter på Fv715 norvestover et godt stykke. Ved 76km tar vi en snarvei i 2km langs Fv155. Etter det finner vi Fv720. Vi sykler langs Fv720 til Verrabotn og deretter på nordvestsiden av Verrasundet og Beitstadfjorden til Malm som er vårt andre sjekkpunkt etter ca 148km.

Turen går videre langs Fv720, men etter 156,5km svinger vi østover på Namsosveien. Etter ca 6km tar vi til høyre inn på Fv285. Vi er veldig klare over at det er 6km kortere å fortsette langs Namsosveien til Asp, men veien sørover fra Asp har benevnelsen Europavei 6 og er ikke anbefalt med mindre du synes det er gøy med forbikjøring av trailere som kommer i 80-90 km i timen. Fv285 er en mye roligere og finere tur.

Etter 181km svinger vi til høyre ved Egge museum og tar Eggeveien over åsen til Steinkjer. Vi tar Fv763 og 762 sørover gjennom Steinkjer og etter at vi har lagt byen bak oss, tar vi Fv759 videre sørover. Etter 189km svinger vi til høyre inn på Figgadalsveien. Etter 195km fortsetter vi rett over krysset og inn på Fv255. 3 km senere svinger vi til høyre inn på Rognveien og deretter Hodalsveien sørover med Leksdalsvatnet på venstre side. Helt i sørenden av Leksdalsvatnet finner vi igjen Fv759 som tar oss til Stiklestad Nasjonale Kultursenter som er mål og siste stopp på denne permanenten.

PRAKTISK INFO
Permanenten har en ferjestrekning på 7,4km. Den går over Trondheimsfjorden mellom Flakk til Rørvik. Informasjon om rutetider og priser finner du her (link). Startstedene er det litt forskjellig tilgjengelighet på. Hell ligger en liten togtur unna Trondheim. Stedet ligger også rett ved Værnes flyplass. Stiklestad ligger i Verdal kommune, ca 9 mil fra Trondheim og 6 mil fra Værnes. Tog stopper på Verdal stasjon, ca 4km fra Stiklestad.

Permanenten er flat etter norske forhold. Høyeste punkt ligger på litt under 250m.o.h. Store deler av løypa ligger godt under 50m.o.h. Det må påregnes noe trafikk i Steinkjer og en god del mer gjennom Trondheim. Ut over det, bør det være en fredelig tur. Til info vil kart vise at det mellom Nordenden av Beitstadfjorden og Steinkjer vil være 6km kortere om Alm enn om Sør-Beitstad, men fra Alm og sørover til Steinkjær er veibetegnelsen E6 og her er trafikkbildet et helt annet. 

 

RUTEBESKRIVELSE STIKLESTAD TIL HELL
Starten på denne permanenten finner du på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Herfra sykles det nordover. Først et lite stykke på Fv757 og deretter Fv759 til sørenden av Leksdalsvatnet. Vi tar vestsiden av Leksdalsvatnet nordover. Etter 16km svinger vi til høyre på Rognveien. 3 km videre tar vi rett over krysset og inn på Figgadalsveien og etter 25,5km svinger vi til venstre inn på Fv759. Vi følger denne veien nordover mot Steinkjer. I Steinkjer følger vi Fv762 og Fv763 nordover gjennom sentrum til vi finner Eggeveien. Vi sykler denne over åsen til Egge museum.

Vi er veldig klare over at det er 6km kortere å sykle Europavei 6 nordover til Asp og deretter Namsosveien vestover enn å følge den veien ruten er lagt, men du får en kjedeligere vei og mer tungtrafikk på kjøpet. Det anbefales av den grunn ikke.

I stedet tar vi til venstre når vi har kommet til Egge museum og følger Fv285 i kupert terreng langs fjorden vestover. Etter 52km kommer vi til Namsosveien. Vi svinger her til venstre og sykler 6 km før vi igjen svinger til venstre og inn på Fv720. Vi følger nå Fv720 sørover til første sjekkpunkt som er Malm etter 6 mil.

Fra Malm skal vi fortsette videre sørover på Fv720 langs Beitstadfjorden og Verrasundet til Verrabotn. Deretter 22km videre til vi kommer til Fv155, en snarvei som tar oss over til Fv715. Vi skal nå følge Fv715 hele veien sørøstover til ferjeleiet på Rørvik. Ferjen over til Flakk er vårt andre sjekkpunkt for dagen.

Fra Flakk sykler vi ut til hovedveien og svinger til venstre mot Trondheim. Vi følger Fv715 et godt stykke, men etter 179km så svinger vi inn på sykkelstien. Etter ca 1 kilometer på denne, svinger vi til venstre mot Ilsvika Sykehjem og deretter første vei, Mellomila, til høyre. Vi fortsetter på Mellomila til Kongensgate, Sandgata og Olav Tryggvasonsgate forbi NSB. Vi krysser Nidelva på Bakke bru og fortsetter på Innherredveien østover. Etter hvert kommer vi inn på Ranheimsveien og vi følger nå Trondheimsfjorden videre østover på Malvikveien og Fv24 til Godsterminalen på Hell som er vårt mål på denne permanenten.

PRAKTISK INFO
Permanenten har en ferjestrekning på 7,4km. Den går over Trondheimsfjorden mellom Flakk til Rørvik. Informasjon om rutetider og priser finner du her (link). Startstedene er det litt forskjellig tilgjengelighet på. Hell ligger en liten togtur unna Trondheim. Stedet ligger også rett ved Værnes flyplass. Stiklestad ligger i Verdal kommune, ca 9 mil fra Trondheim og 6 mil fra Værnes. Tog stopper på Verdal stasjon, ca 4km fra Stiklestad.

Permanenten er flat etter norske forhold. Høyeste punkt ligger på litt under 250m.o.h. Store deler av løypa ligger godt under 50m.o.h. Det må påregnes noe trafikk i Steinkjer og en god del mer gjennom Trondheim. Ut over det, bør det være en fredelig tur. Til info vil kart vise at det mellom Nordenden av Beitstadfjorden og Steinkjer vil være 6km kortere om Alm enn om Sør-Beitstad, men fra Alm og sørover til Steinkjær er veibetegnelsen E6 og her er trafikkbildet et helt annet

KONTROLLPOSTER:

Startsted:   Hell          
STED KM TOTALT KM IGJEN KM FRA FORRIGE SJEKKPUNKT ÅPNES SJEKKPUNKT LUKKES
Startsted:   Hell 0 214,4 0 STP + 00:00 STP + 01:00
Flakk   Ferjeleie 44,9 169,5 44,9 STP + 01:09 STP + 03:15
Malm PiB 147,9 66,5 103 STP + 04:21 STP + 09:52
Mål:   Stiklestad 214,4 0 66,5 STP + 05:53 STP + 13:30
           
STP = starttidspunkt          
Pluss TT:MM          
           
Startsted:   Stiklestad        
STED KM TOTALT KM IGJEN KM FRA FORRIGE SJEKKPUNKT ÅPNES SJEKKPUNKT LUKKES
Startsted:   Stiklestad 0 214,5 0 STP + 00:00 STP + 01:00
Malm PiB 66,4 148,1 66,4 STP + 01:56 STP + 04:24
Flakk   ferjeleie 169,4 45,1 103 STP + 04:58 STP + 11:16
Mål: Hell 214,5 0 45,1 STP + 05:53 STP + 13:30
           
STP = starttidspunkt          
Pluss TT:MM      

FERJE – LINK TIL TRAFIKKINFORMASJON:

Flakk-Rørvik ferje = 7,4km https://www.fjord1.no/Ruteoversikt/Soer-Troendelag/Flakk-Roervik

KART OG HØYDEPROFIL:

Hell til Stiklestad

Stiklestad til Hell