Regler

Breveter organiseres etter omtrentlig de samme reglene som Paris-Brest-Paris. Kort oppsummert betyr dette:

  1. normale regler for sykkelutrustning gjelder (tempostyre er ikke tillatt og lys/reflekser er påkrevd ved sykling i mørke/dårlig sikt)
  2. trafikkregler skal overholdes som normalt
  3. hjelm er påkrevd
  4. kontrollposter skal besøkes innenfor tidsfristen som er satt av arrangøren og rytteren må bevise sitt besøk på en måte som arrangøren har angitt (f. eks. stempel i loggbok)
  5. man kan sykle sammen eller alene, i det tempoet man vil og med så lange pauser man vil, så lenge tidsfristene overholdes

Besøk på kontrollposter fungerer normalt slik at man ber betjeningen på et egnet sted (bensinstasjon, butikk, hotell, osv) om å fylle ut dato og klokkeslett for kontrollposten i rytterens loggbok og deretter signere og stemple med stedets stempel. Dersom man ikke finner et betjent sted, kan man i stedet ta et bilde av et forhåndsutpekt landemerke med mobilkamera og umiddelbart sende som MMS til arrangøren som bevis for at man er på kontrollposten på det gitte tidspunktet.

Loggbok innside

Loggbok innside

Loggbok utside

Loggbok utside