600km permanent

 

Permanenten går fra øst til vest, fra Bergen til Oslo. Det sykles i flatt østlandsterreng og gjennom kuperte Telemark. Over høyfjellet på Haukeli og langs vestlandets vakre fjorder. Underveis kan man få med seg steder som Eidsfoss ved Eikeren og Rjukan samt krigshistorien ved Tinnsjøen og Vemork. Permanenten er ikke å anbefale midtvinters da kolonnesykling i snøstorm kan bli en vel heftig opplevelse.

 

RUTEBESKRIVELSE BERGEN TIL OSLO
Permanenten starter ved NSB midt i Bergen sentrum. Med stasjonen i ryggen tar vi til venstre og deretter langs Lars Hilles gate og Nygårdsgata (unnskyld; gaten, vi er jo i Bergen). Det sykles ca en mil sørover langs Fjøsangerveien og Fv582 til Paradis og deretter Sandbrekkevegen forbi Myravatnet til Fv580 (Hardangerveien). Her svinges det nordøstover gjennom Indre Arna til Garnes og etter hvert parallelt med E16 til Trengereid. Her tar vi så Fv7 til Tysse som er vårt første sjekkpunkt.

Vi fortsetter videre sørover på Fv48 forbi Holmefjord, Eikelandsosen og Mundheim på vei til det andre sjekkpunktet som er SPAR Hatlestrand før den 5,9km lange ferjestrekningen mellom Gjermundshavn til Årsnes.

Vi krysser fjorden og fortsetter sørover langs Fv48 og passerer det eneste Baroniet i Norge i Rosendal og det definitivt ikke eneste storsenteret på Husnes. Etter 168km kommer vi til den andre og siste ferjestrekningen fra Utåker til Skånevik. Vi tar med oss stempling på det tredje sjekkpunktet på Skånevik PiB før vi vender østover mot E134. Vi skal nå sykle nordøstover, dels på, men mest parallelt med E134. En liten avstikker for en stempling og påfyll av mat på det fjerde sjekkpunktet på Joker Skarsmo før vi skal sørøstover fjellet til Røldal. 

Fra Røldal skal vi østover på Haukelifjell. Vi tar med oss stempling ca halvveis på det femte sjekkpunktet på Haukeliseter fjellstue. På Haukeli har vi lite valg annet enn å fortsette østover, passerer løypas høyeste punkt (ca 1150 m.o.h.)  og kommer etterhvert til Haukeligrend og Edland. E134 har nå vært vår følgesvenn i 12 mil, men nå er det nok! Vi svinger nordover ved Edland og tar Fv362 mot Arabygdi. Deretter følger vi bredden av Totak til sjette sjekkpunkt i Rauland.

Fv362 ender i Rauland og vi fortsetter østover på Fv37 mot Vemork og Rjukan. Rjukan er vårt syvende sjekkpunkt. Med Gaustatoppen på høyre hånd og det verste av høydemetre bak oss, sykler vi nå på Fv37 langs Tinnsjøen. Vi passerer Tinnoset og stempler for åttende gang i Gransherad. 

Vi tar nå rett østover, fortsatt på Fv37, og sykler ned Jondalen på vei mot Kongsberg. Det siste stykket sykles på Rv40 langs Numedalslågen inn til Kongsberg. I Kongsberg treffer vi kjære, kjente E134 igjen, men velger i stedet roligere Fv72 østover. Vi krysser E134 igjen ved Darbu, tar Sundhaugveien østover og krysser brua over nordenden av idylliske Eikeren. Ved Sandsbakken svinger vi sørover på Fv35 og følger østbredden av Eikeren til det gamle industristedet Eidsfoss. Dette er vårt niende sjekkpunkt. 

Fra Eidsfoss sykler vi litt sørover før vi krysser til venstre over Rødsøya til Herstadveien. Vi skal fortsatt østover og sykler langs Herstadveien og Fv319 til Sande. Fra Sande skal vi nordover langs Gamle Sørlandske parallelt med E18 til Drammen. Vi kommer inn til Strømsø og krysser Drammenselva. Vi følger Fv282 parallelt med E18. Rett før vi kommer til Rv23, svinger vi østover, krysser Rv23 ved Gullaug og fortsetter på småveier til Spikkestadveien, gjennom Spikkestad til Røyken. Ved Midtbygda finner vi Fv165 og svinger nordøstover på denne til Slemmestad som er det tiende sjekkpunktet.

Vi fortsetter på Fv165 og kommer nå til Asker, Holmen, Slependen og Sandvika. Vi skal nå sykle parallelt med E18 mot mål. Vi passerer Lysaker på vei mot Frognerkilen. Her krysser vi E18 og sykler langs Bygdøy Allè. Vi svinger inn på Henrik Ibsens gate, men som de turistene vi er, så sykler vi inn i Slottsparken før vi avslutter med sjarmøretappen Karl Johans gate ned til Oslo S. Her finner vi Ruters kundesenter som er vårt mål på denne permanenten.

PRAKTISK INFORMASJON
Permanenten har to ferjeforbindelser. Begge finner du på Vestlandet. Det er Gjermundshavn til Årsnes på 5,9km Link) og Utåker til Skånevik på 5,9km (link)  Det er flere tunneler på turen det ikke er tillatt å sykle. Spesielt på strekningen fra Skånevik mot Røldal. Det anbefales å følge dette forbudet og sykle utenom. 

Startstedene er begge godt tilgjengelige. Permanentene begynner og slutter ved jernbanestasjonene i Bergen og Oslo S. Det er god bussforbindelse til begge byer og det er flymuligheter for å fly dit med både Widerøe, Norwegian og SAS. Utvalget av overnattingssteder er selvfølgelig godt i begge de største byene i Norge.  

Permanenten er godt variert når det kommer til terreng. På Vestlandet følger sjøen i stor grad, noe som gjør denne delen relativt flat. Midtpartiet er krevende med 3 fjelloverganger. Det er overgangen fra Skarsmo over til Røldal. Høyeste punkt her er over 1100m.o.h. Mellom Røldal og Edland passeres Haukeli med sine 1150m.o.h. og fra Edland skal løypa opp til 1000m.o.h. på veien over til Rjukan. Videre er det kupert, men ikke noen 1000-metere. 

Høyden gjør at denne permanenten normalt sett er en tur du tar i sommerhalvåret.  

Trafikkmessig er det noen betydelige utfordringer. Både inn til og ut av Oslo og Bergen vil det være endel trafikk å forholde seg til. Det samme gjennom Drammen. Spesielt Oslo vil være krevende som syklist og konfliktnivået mellom syklister og bilister har tidvis vært høyt. Mange veier og usammenhengende sykkel og bilveier er også krevende. GPS og forsiktighet anbefales. Ca 12 mil av turen går på og parallelt med E134. Trafikken her kan kreve oppmerksomhet. 

Dette er den første permanenten av en slik lengde at det kan vurderes overnatting. Sjekkpunktet på Haukeliseter fjellstue ligger i så måte ca halvveis. Turen går også gjennom områder der det kan være langt mellom steder å handle mat og drikke. Av den grunn er det lagt et sjekkpunkt på Joker Skarsmo. Planlegging av mat og drikke og evt forhåndsbooking av overnatting anbefales.  

 

RUTEBESKRIVELSE OSLO TIL BERGEN
Permanenten starter ved Ruters kundesenter ved Oslo S. Vi sykler opp Carl Johans gate hele veien til Slottet. Her tar vi venstre side av slottet og skrår ned til Henrik Ibsens gate. Vi sykler denne vestover til Bygdøy Alle som følges til Frognerkilen. Her krysser vi E18 og sykler parallelt med E18 til Lysaker, Høvik, Sandvika, Slependen og Holmen. Her kommer vi til Fv165 som vi følger sørvestover til første sjekkpunkt i Slemmestad.

Vi fortsetter på Fv165 til Midtbygda. Her skal vi inn på Spikkestadveien som følges vestover gjennom Røyken og Spikkestad. Etterhvert kommer vi inn på noen småveier som tar oss til Gullaug. Her krysser vi Rv23, fortsetter vestover og svinger retning Drammen på Fv282 parallelt med E18. Vi krysser Drammenselva over til Strømsø og svinger sørøstover langs Gamle Sørlandske parallelt med E18 helt til Sande. Her svinger vi til høyre og fortsetter videre på Fv319 og Herstadveien vestover. Vi krysser over Rødsøya til Fv35 og fortsetter nordover til andre sjekkpunkt på det gamle industristedet Eidsfoss.

Fra Eidsfoss sykler vi norover langs idylliske Eikerens østre bredd. Ved Sandsbakken svinger vi til venstre og krysser nordenden av Eikeren på bru og fortsetter på Sundhaugveien vestover mot Darbu. Vi svinger lett sørvestover, krysser E134 og fortsetter på Fv72 mot Kongsberg. Vi sykler en kort stund på E134 gjennom Kongsberg, krysser Numedalslågen og tar Rv40 på vestsiden av elva nordover. Før Jondalselva svinger vi av Rv40 og tar Fv37 opp gjennom Jondalen til tredje sjekkpunkt i Gransherad.

Fra Gransherad skal vi rett nordover på Fv37. Vi følger Tinnsjøens vestre bredd til vi må svinge vestover pga at Tinnsjøen tvinger oss til det og kommer smått om senn til Rjukan som er vårt fjerde sjekkpunkt. Vi har nå tilbakelagt ca en tredjedel av denne permanenten, forlater lavlandet og koser oss opp 500 høydemeter på Fv37 forbi Vemork til fjellplatået ca 800 meter over havet. Over de neste milene skal vi snuse på 1000-metersgrensa et par ganger og vi sykler forbi Møsvatn på vei til femte sjekkpunkt i Rauland.

I Rauland finner vi Fv362. Vi skal følge denne fylkesveien langs innsjøen Totak til Arabygdi og derfra videre til Edland/Haukeligrend. Her kommer vi til E134, svinger til høyre og tar fatt på veien vestover over Haukelifjell. Ca halvveis over fjellet passerer vi høyeste punkt på turen, ca 1150m.o.h. før vi kommer til Haukeliseter som er vårt sjette sjekkpunkt. Turen fortsetter vestover og vi skal nå teste sykkelens bremser nedover mot Røldal. Vi får ikke hvile lenge, for nå skal vi oppover igjen. Denne gangen over ca 1100 meters høyde på vei på og parallelt med E134 til det syvende sjekkpunktet som vi finner på Joker Skarsmo. Dette er en liten avstikker fra E134 og etter påfyll av mat, stempling & sånn, så tråkker vi opp til E134 igjen og svinger sørvestover på E134. Vi skal nå igjen følge E134 delvis på, men mest utenom alle tunnelene som kommer som en følge av terrenget på Vestlandet. Ved stordalsvannet sykler vi utenom tunnelen på sørsiden, krysser E134 og fortsetter på Fv48 til ferjeleiet på Skånevik. Vi tar med oss stempling på Skånevik PiB som vårt åttende sjekkpunkt før vi tar ferja de 5,9 kilometrene over til Utåker. 

I Utåker svinger vi først sørvestover langs Fv48 før vi skal nordover langs samme vei. Vi passerer Husnes og kommer etter ca 500 kilometer til det eneste adelige stedet i Norge(?), Baroniet i Rosendal. Vi er ikke ferdige med Fv48 men fortsetter nordover langs fjorden til ferjeleiet på Årsnes. Her skal vi ta ferjende 5,9 kilometrene over til Gjermundsnes og det niende sjekkpunktet på SPAR Hatlestrand. Nordover har vært melodien de siste milene og det fortsetter etter ferjeturen. Det er fortsatt Fv48 som gjelder og vi tar oss stadig nærmere mål i Bergen. Vi passerer Mundheim, Eikelandsosen og Holmefjord på vei til det tiende sjekkpunktet på Tysse Landhandleri. 

Fra Tysse følger vi Fv7 vestover til Trengereid og vi fortsetter vestover parallelt med E16 og fjorden til Garnes. Her svinger vi sørover på Fv580 gjennom Indre Arna. Ved Midttun svinger vi til høyre i rundkjøringen og sykler nordvestover på Sandbrekkeveien forbi Myravatnet til Paradis. Her finner vi Fv582 som sykles rett nordover forbi Fantoft, Årstad og Minde til Kronstad. Vi krysser Fjøsangerveien og tar Nygårdsgaten og Lars Hilles gate på vei til mål som vi finner på jernbanestasjonen i Bergen.

PRAKTISK INFORMASJON
Permanenten har to ferjeforbindelser. Begge finner du på Vestlandet. Det er Gjermundshavn til Årsnes på 5,9km Link) og Utåker til Skånevik på 5,9km (link)  Det er flere tunneler på turen det ikke er tillatt å sykle. Spesielt på strekningen fra Skånevik mot Røldal. Det anbefales å følge dette forbudet og sykle utenom. 

Startstedene er begge godt tilgjengelige. Permanentene begynner og slutter ved jernbanestasjonene i Bergen og Oslo S. Det er god bussforbindelse til begge byer og det er flymuligheter for å fly dit med både Widerøe, Norwegian og SAS. Utvalget av overnattingssteder er selvfølgelig godt i begge de største byene i Norge.

Permanenten er godt variert når det kommer til terreng. På Vestlandet følger sjøen i stor grad, noe som gjør denne delen relativt flat. Midtpartiet er krevende med 3 fjelloverganger. Det er overgangen fra Skarsmo over til Røldal. Høyeste punkt her er over 1100m.o.h. Mellom Røldal og Edland passeres Haukeli med sine 1150m.o.h. og fra Edland skal løypa opp til 1000m.o.h. på veien over til Rjukan. Videre er det kupert, men ikke noen 1000-metere. Høyden gjør at denne permanenten normalt sett er en tur du tar i sommerhalvåret.  

Trafikkmessig er det noen betydelige utfordringer. Både inn til og ut av Oslo og Bergen vil det være endel trafikk å forholde seg til. Det samme gjennom Drammen. Spesielt Oslo vil være krevende som syklist og konfliktnivået mellom syklister og bilister har tidvis vært høyt. Mange veier og usammenhengende sykkel og bilveier er også krevende. GPS og forsiktighet anbefales. Ca 12 mil av turen går på og parallelt med E134. Trafikken her kan kreve oppmerksomhet. 

Dette er den første permanenten av en slik lengde at det kan vurderes overnatting. Sjekkpunktet på Haukeliseter fjellstue ligger i så måte ca halvveis. Turen går også gjennom områder der det kan være langt mellom steder å handle mat og drikke. Av den grunn er det lagt et sjekkpunkt på Joker Skarsmo. Planlegging av mat og drikke og evt forhåndsbooking av overnatting anbefales.  

 

KONTROLLPOSTER:

Startsted: NSB Bergen        
STED KM TOTALT KM IGJEN KM FRA FORRIGE SJEKKPUNKT ÅPNES SJEKKPUNKT LUKKES
Start: NSB   Bergen 0 620,8 0 STP + 00:00 STP + 01:00
Tysse   landhandleri 55,7 565,1 55,7 STP + 01:39 STP + 03:48
SPAR   Hatlestrand 109,6 511,2 53,9 STP + 03:14 STP + 07:20
Skånevik PiB 174,4 446,4 64,8 STP + 05:07 STP + 11:36
Joker Skarsmo 232 388,8 57,6 STP + 06:53 STP + 15:28
Haukeliseter   fjellstue 288,8 332 56,8 STP + 08:40 STP + 19:16
ESSO Rauland 357,2 263,6 68,4 STP + 10:47 STP + 23:48
SHELL Rjukan 406 214,8 48,8 STP + 12:20 STP + 27:04
COOP Marked   Gransherad 453,7 167,1 47,7 STP + 13:54 STP + 30:12
Eidsfoss   turistkontor 532,7 88,1 79 STP + 16:32 STP + 35:28
Circle K   Slemmestad 590,4 30,4 57,7 STP + 18:28 STP + 39:20
Mål: Ruter,   Oslo S 620,8 0 30,4 STP + 18:48 STP + 40:00
           
STP = starttidspunkt          
Pluss TT:MM          
           
           
Startsted:   Ruters kundesenter, Oslo S      
STED KM TOTALT KM IGJEN KM FRA FORRIGE SJEKKPUNKT ÅPNES SJEKKPUNKT LUKKES
Start: Ruter,   Oslo S 0 620,8 0 STP + 00:00 STP + 01:00
Circel K   Slemmestad 30,2 590,6 30,2 STP + 00:53 STP + 02:30
Eidsfoss   turistkontor 87,9 532,9 57,5 STP + 02:35 STP + 05:52
COOP Marked   Gransherad 167 453,8 167 STP + 04:55 STP + 11:08
SHELL Rjukan 214,6 406,2 47,6 STP + 06:21 STP + 14:20
ESSO Rauland 263,4 357,4 48,8 STP + 07:51 STP + 17:32
Haukeliseter   fjellstue 331,7 289,1 68,3 STP + 10:00 STP + 22:08
Joker Skarsmo 388,5 232,3 56,8 STP + 11:45 STP + 25:52
Skånevik PiB 446 174,8 57,5 STP + 13:40 STP + 29:44
SPAR   Hatlestrand 510,8 110 64,8 STP + 15:50 STP + 34:04
Tysse   Landhandleri 565 55,8 54,2 STP + 17:38 STP + 37:40
MÅL: NSB   Bergen 620,8 0 55,8 STP + 18:48 STP + 40:00
           
STP = starttidspunkt          
Pluss TT:MM          

 

FERJER – LINKER TIL TRAFIKKINFORMASJON

Ferje: Gjermundshavn-Årsnes = 5,9km https://www.norled.no/contentassets/8bd3dbc65f654da8a746d67b64763712/gjermundshavn-varaldsoy-arsnes-aug18.pdf

Ferje: Utåker-Skånevik = 5,9km https://www.norled.no/contentassets/8bd3dbc65f654da8a746d67b64763712/skanevik-matre-utaker-aug18.pdf

 

KART OG HØYDEPROFILER:

Bergen til Oslo

Oslo til BergenLegg igjen en kommentar