400km permanent

 

Permanenten går gjennom det skiftende landskapet i Sør-Vest fra Jærens flate landskap til sørlandskysten, fra Dalanes kuperte landskap med Jøssingfjord og Åna Sira (og dalstroka innafor!) til fyrene på Lindesnes og Lista. Halvveis i permanenten finner du Kvinesdal. Det er ingen ferjer i denne permanenten.

 

RUTEBESKRIVELSE STAVANGER TIL KRISTIANSAND

Start ved NSB i Stavanger. Med jernbanestasjonen i ryggen og Breiavannet foran oss, sykles det mot SAS-hotellet, men svinges raskt til venstre på Olav V’s gate og vi sykler opp bakken til Fv509. Vi tar til høyre og følger hovedveien sørvestover ut av Stavanger. Mosvatnet passeres på vei til Madla.  Her svinger vi sørover og passerer «Sverd i Fjell». Vi følger fjorden til vi kommer til Fv510.Vi svinger til høyre og følger Fv510 et stykke, tar av sørover gjennom Sola og fortsetter på Fv510 på den andre siden. Etter 2,5 mil svinger vi til høyre og sykler mellom Orrevatnet og Nordsjøen på vei til første sjekkpunkt på Orre Friluftsenter ved Orrestranda.

Fra Orre sykles det tilbake til Fv507 og svinges til høyre og videre sørover. Det svinges til høyre på Fv44 og vi følger denne til Egersund. Ved SHELL Eiekrysset i Egersund svinger løypa rett østover, så nord mot E39. E39 krysses og sykkelstien følges parallelt med E39 til andre sjekkpunkt på SHELL/Bens Kafe.

Vi fortsetter østover og tar av til høyre/sørover ved Helleland på Eiaveien. Ruten fortsetter sørover på Fv501. Ved Rekedal tar vi inn på lett kuperte Fv44 som vi skal sykle forbi Hauge i Dalane og Jøssingfjord til sjekkpunkt tre i Åna Sira. Vi tar veien videre til Flekkefjord og fortsetter videre gjennom Flekkefjord ut til E39. Europaveien krysses og det sykles parallelt med denne østover. Etter å ha passert toppen, må vi ut på E39 i litt over 5km. Mye av dette er oppoverbakke, men på toppen ved Fosseland tar vi av til høyre på en rolig vei rundt Ronevatnet. Etterhvert krysser vi E39 igjen og fortsetter på Fv804 mot Feda. Vi fortsetter til Fedafjorden og krysser under E39 nok en gang på vei mot Kvinesdal. Fjerde sjekkpunkt finnes på Circle K På Liknes.

Den observante randonneur har nå forstått at vi er ca halvveis på denne 400km’eren. Vi sykler litt tilbake den samme veien vi kom, men tar av til venstre inn på Åsevegen før brua over Kvina. Vi skal nå opp noen høydemeter på Fv551, men får etterhvert god utsikt over Kvinesdal og Øyesletta og Øye Smelteverk før vi fortsetter mot nok en kryssing av E39. Deretter fortsetter løypa på Fv465 mot femte sjekkpunkt på Åpta camping.

Ruta fortsetter 4km langs fjorden sørover før den svinger til venstre inn på gamleveien over til Farsund. Dette for å unngå den 3,3km lange Ravneheitunnelen. På den andre siden av tunnelen kommer vi inn på Fv465 igjen. Litt etter svinger vi til høyre mot Helvik og Fv679. En kort distanse her er grusvei. Ved Helvik sykler vi rett frem og ut til Fv43. Vi svinger til høyre mot Vanse. I Vanse svinger vi til høyre og tar Fv463 rundt Lista flystasjon til Lista Fyr og sjette sjekkpunkt.

Vi sykler tilbake til Borhaug og fortsetter tilbake mot Vanse langs Fv43. I Vanse svinger vi til høyre og tar Søndre vei mot Farsund. Ved rundkjøringen tar vi til venstre og følger sykkelstien parallelt med Lundevegen og Sundevegen til Farsund sentrum. Vi tar til høyre når vi kommer ned til kaia fra Kirkeveien og sykler til rundkjøringen ved AMFI-senteret. Her tar vi første avkjøring og sykler over Nordsund bru mot Lyngdal. Vi følger Fv43, men unngår tunnelene på veien ved å sykle gamleveien utenom disse. Etter siste tunnel svinger vi til høyre inn på Fv590 mot Agnefest, vi svinger etter kort tid til venstre på Fv656 og deretter til høyre igjen på Fv401. Vi skal nå inn på en ny småkupert vei over til Spangereid. Her svinger vi til høyre og følger Fv460 hele veien ut til Lindesnes fyr som er syvende sjekkpunkt.

Vi skal samme vei tilbake, men fortsetter nordover langs Fv460 ved Spangereid mot Vigeland. I Vigeland svinger vi til høyre og krysser elva og tar Peder Claussøns vei forbi fotballbanen. Vi sykler litt parallelt med E39 før vi skal ut på E39 til Mones. Det er helt ok om noen velger å følge grusveien over til Sjølingstad og den asfalterte veien videre til E39 og derfra videre til Mones. YX Mones er åttende sjekkpunkt. Etter Mones tar vi av E39 ved Matkroken og sykler over Halseveien til Mandal sentrum. Vi sykler så rett igjennom rundkjøringen, over brua og videre mot Skinsnes. Vi sykler parallelt med E39 et lite stykke mot Kristiansand før vi tar av på Fv 203 mot Tregde. Vi passerer Tregde og tar til høyre mot Ålo ved Harkmark kirke. Vi passerer Ålo på vei mot Ausviga og Søgne. Det krysses under E39 ved Lunde og sykles videre østover mot Tangvall.

Ved Tangvall svinger vi rett sørover på Fv456 mot Høllen. Vi følger skilting mot Vågsbygd og krysser Songdalselva. Her svinger vi til venstre og fortsetter forbi Langenes, Hellevika og videre langs sørlandskysten til YX-stasjonen i Kjosbukta som er niende og siste sjekkpunkt. Fra Kjosbukta følges skilting for sykkelekspressveien gjennom Vågsbygd til Hannevika og mål på SHELL-stasjonen på Gartnerløkka.

PRAKTISK INFORMASJON

Permanenten er den eneste som ikke har ferjeforbindelser i løypa. Det er flere tunneler på turen det ikke er tillatt å sykle. Det anbefales å følge dette forbudet og sykle utenom.

Startstedene er begge godt tilgjengelige. Permanentene begynner og slutter ved jernbanestasjonene i Kristiansand og Stavanger. Det er god bussforbindelse til begge byer og det er mulighet for å fly dit med både Widerøe, Norwegian og SAS. Utvalget av overnattingssteder er godt i begge byer.

Permanenten er variert når det kommer til terreng. Fra Stavanger og sør til Helleland er det flatt. Mellom Helleland og Åpta er det til dels mye opp og ned siden permanenten går på tvers av det meste av folder i terrenget. Høyeste punkt er ikke så langt opp. Knappe 300 m.o.h. mellom Hauge og Flekkefjord på det høyeste. Listalandet er flatt før det blir end del stigninger over til Spangereid. Derfra og inn til Kristiansand er det kupert, men ingen lange stigninger.

Trafikkmessig er det noen utfordringer. Rv44 fra rett etter Orre til Egersund er notorisk kjent for høy hastighet. Spesielt på nattestid vil man kunne være utsatt selv om det er flatt og oversiktlig. Det samme gjelder mellom Søgne og Kjosbukta ved Kristiansand og igjen er det nattestid det oppfordres til å være forsiktig. I breveten er det også to strekninger der løypa går på E39. Det er mellom Flekkefjord og ca 5km i retning Kristiansand og mellom Vigeland ved Lindesnes og Mones ved Mandal. Delen ved Flekkefjord oppfordres det til å være oppmerksom da det ikke finnes andre veier med mindre du ønsker å sykle en grusvei. Mellom Vigeland og Mones, er det fullt mulig å velge veien om Sjølingstad. Denne veien er fredelig, men med grus/jorddekke mellom Vigeland og Sjølingstad. Det er hardt dekke og det har ikke vært noe problem å sykle denne veien med 23C racerdekk med noe punkteringsbeskyttelse.

 

RUTEBESKRIVELSE KRISTIANSAND TIL STAVANGER

Permanenten starter på SHELL-stasjonen på Gartnerløkka i Kristiansand. Vi følger sykkelekspressveien vestover langs E39 til Hannevika og videre mot Vågsbygd og Voie. Vi finner første kontrollpunkt allerede på YX-stasjonen i Kjosbukta. Herfra tar vi Fv456 mot Helleviga og Langenes. Songdalselva krysses og vi sykler videre mot Tangvall. Her tar vi til venstre rett før sentrum og sykler mot Lunde før vi krysser under E39 og fortsetter på Fv203 forbi Ausviga, Ålo og Trægde på vei til Mandal. Vi sykler parallelt med E39 mot sentrum, men tar av ved Skinsnes og følger Søren Jaabæksvei. Elva krysses og vi sykler rett igjennom rundkjøringen og opp Halseveien på vei mot vårt andre sjekkpunkt på YX Mones.

Fra Mones følger vi E39 vestover. Om noen velger å sykle om Sjølingstad i stedet for trafikkerte E39 til Vigeland, så er det helt i orden. For ordens skyld skal de nevnes at det er grusdekke etter Sjølingstad. Før Vigeland tar vi Peder Claussøns vei mot brua over Audna. Når elva er krysset, så svinger vi sørover på Fv460 til tredje sjekkpunkt på Lindesnes Fyr.

Fra Norges sørligste punkt sykler vi tilbake til Spangereid. Her svinger vi vestover langs småkuperte Fv401 retning Lyngdal. Ved ankomst Rosfjord ved Lyngdal, svinger vi til venstre på Fv656, passerer Sørlandsbadet og tar til høyre igjen på Fv590. Når vi kommer til Fv43, svinger vi til venstre. Vi følger denne veien mot Farsund, men unngår tunnelene på veien. Ved AMFI Farsund, tar vi til venstre i rundkjøringen og deretter til høyre opp Kirkeveien. Deretter følger vi sykkelstien parallelt med Sundeveien og Lundeveien til vi kommer til Søndre vei. Vi sykler til Vanse og svinger inn på Fv43 som tar oss til fjerde sjekkpunkt på Lista Fyr.

For en liten variasjon, sykler vi tilbake til Borhaug og følger Fv463 på nordsiden av Lista flystasjon til Vanse. Vi svinger så til venstre på Fv43 og følger denne til Høyland der vi svinger til venstre og følger Fv679 til Fv465. En kort bit av Fv 679 er grusvei. På Fv465 tar vi gamleveien over toppen til Åpta Camping som er vårt femte sjekkpunkt.

Vi skal nå opp noen høydemeter, krysser E39 og fortsetter oppe i fjellsiden med god utsikt over Kvinesdal mot Liknes som er det sjette sjekkpunktet. Derfra sykler vi sørover på Øyesletta mot Feda og kommer inn på Fv804. Vi krysser E39 og sykler rundt Ronevannet til vi kommer til E39 igjen. Nå skal vi sykle noen kilometer på E39 til Flekkefjord.

Fra Flekkefjord skal vi igjen ut i småkupert terreng og sykler idylliske Fv44 til Åna Sira, som er vårt syvende sjekkpunkt. Deretter fortsetter vi forbi Jøssingfjord og Hauge i Dalane. Etter Hauge svinger vi av Fv44 oppe i bakken ved Rekedal og tar Fv501 over heia til Helleland. Her svinger vi til venstre og følger E39 til SHELL ved Ben’s kafe som er vårt åttende sjekkpunkt.

Vi fortsetter litt til parallelt med E39, men tar av mot Egersund på Fv42 og følger denne rett frem til SHELL Eiekrysset. Her svinger vi til høyre inn på Fv44. Vi følger denne veien nordover over flate, men vindutsatte Jæren. På høyde med Nærbø svinger vi til venstre på Fv507 og niende sjekkpunkt på Orre Friluftsenter ved Orrestranda.

Vi fortsetter nordover langs Fv507 mellom Orrevatnet og Nordsjøen. Med bare 2,5 mil igjen, svinger vi etter hvert til venstre på Fv510, tar en liten snarvei gjennom Sola og fortsetter på Fv510 på den andre siden. Vi kommer etter hvert til sjøen igjen og følger veien mot «Sverd i Fjell» i Hafrsfjord. Derfra går veien litt nordover til Madla der vi svinger østover mot Stavanger sentrum. På veien passerer vi Mosvatnet før vi fortsetter mot sentrum. Vi tar til venstre i rundkjøringen ved NSB og sykler ned bakken før vi tar en krapp sving til høyre og mål på NSB i Stavanger.

PRAKTISK INFORMASJON

Permanenten er den eneste som ikke har ferjeforbindelser i løypa. Det er flere tunneler på turen det ikke er tillatt å sykle. Det anbefales å følge dette forbudet og sykle utenom.

Startstedene er begge godt tilgjengelige. Permanentene begynner og slutter ved jernbanestasjonene i Kristiansand og Stavanger. Det er god bussforbindelse til begge byer og det er mulighet for å fly dit med både Widerøe, Norwegian og SAS. Utvalget av overnattingssteder er godt i begge byer.

Permanenten er variert når det kommer til terreng. Fra Stavanger og sør til Helleland er det flatt. Mellom Helleland og Åpta er det til dels mye opp og ned siden permanenten går på tvers av det meste av folder i terrenget. Høyeste punkt er ikke så langt opp. Knappe 300 m.o.h. mellom Hauge og Flekkefjord på det høyeste. Listalandet er flatt før det blir end del stigninger over til Spangereid. Derfra og inn til Kristiansand er det kupert, men ingen lange stigninger.

Trafikkmessig er det noen utfordringer. Rv44 fra rett etter Orre til Egersund er notorisk kjent for høy hastighet. Spesielt på nattestid vil man kunne være utsatt selv om det er flatt og oversiktlig. Det samme gjelder mellom Søgne og Kjosbukta ved Kristiansand og igjen er det nattestid det oppfordres til å være forsiktig. I breveten er det også to strekninger der løypa går på E39. Det er mellom Flekkefjord og ca 5km i retning Kristiansand og mellom Vigeland ved Lindesnes og Mones ved Mandal. Delen ved Flekkefjord oppfordres det til å være oppmerksom da det ikke finnes andre veier med mindre du ønsker å sykle en grusvei. Mellom Vigeland og Mones, er det fullt mulig å velge veien om Sjølingstad. Denne veien er fredelig, men med grus/jorddekke mellom Vigeland og Sjølingstad. Det er hardt dekke og det har ikke vært noe problem å sykle denne veien med 23C racerdekk med noe punkteringsbeskyttelse.

 

KONTROLLPOSTER:

 

Startsted: NSB Stavanger        
STED KM TOTALT KM IGJEN KM FRA FORRIGE SJEKKPUNKT ÅPNES SJEKKPUNKT LUKKES
Start: NSB   Stavanger 0 404,8 0 STP + 00:00 STP + 01:00
Orre   friluftsenter (MMS) 34,8 370 34,8 STP + 01:02 STP + 02:45
SHELL   Helleland 101,4 303,4 66,6 STP + 02:58 STP + 06:44
Joker Åna Sira 150,2 254,6 48,8 STP + 04:25 STP + 10:00
Circle K   Liknes 195,9 208,9 45,7 STP + 05:46 STP + 13:04
Åpta Camping 216,8 188 20,9 STP + 06:25 STP + 14:28
Lista Fyr 246,5 158,3 29,7 STP + 07:19 STP + 16:24
Lindesnes Fyr 309,1 95,7 62,6 STP + 09:17 STP + 20:36
YX Mones 346 58,8 36,9 STP + 10:27 STP + 23:04
YX Kjosbukta 399,3 5,5 53,3 STP + 12:06 STP + 26:36
Mål: SHELL   Gartnerløkka 404,8 0 5,5 STP + 12:08 STP + 27:00
           
STP = starttidspunkt          
Pluss TT:MM          
           
           
Startsted:   SHELL Gartnerløkka      
STED KM TOTALT KM IGJEN KM FRA FORRIGE SJEKKPUNKT ÅPNES SJEKKPUNKT LUKKES
Start: SHELL   Gartnerløkka 0 404,7 0 STP + 00:00 STP + 01:00
YX Kjosbukta 5,4 399,3 5,4 STP + 00:09 STP + 01:15
YX Mones 58,7 346 53,3 STP + 01:44 STP + 03:57
Lindesnes Fyr 95,7 309 37 STP + 02:49 STP + 06:24
Lista Fyr 158,4 246,3 62,7 STP + 04:39 STP + 10:32
Åpta Camping 188,1 216,6 29,7 STP + 05:32 STP + 12:32
Circle K   Liknes 208,9 195,8 20,8 STP + 06:10 STP + 13:56
Joker Åna Sira 254,6 150,1 45,7 STP + 07:36 STP + 17:00
SHELL   Helleland 303,4 101,3 48,8 STP + 09:06 STP + 20:12
Orre   Fliluftsenter (MMS) 369,9 34,8 66,5 STP + 11:12 STP + 24:40
Mål: NSB   Stavanger 404,7 0 34,8 STP + 12:08 STP + 27:00
           
STP = starttidspunkt          
Pluss TT:MM          

 

KART OG HØYDEPROFILER:

Stavanger til Kristiansand

Kristiansand til Stavanger

Legg igjen en kommentar