Årsmøte 2024

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I RANDONNEURS NORGE I 2024

Det innkalles herved til årsmøte i Randonneurs Norge i 2024.

Tid:    Søndag 28.04.2024, kl. 1900
Sted:    Nettmøte

Kontakt leder jens@randonneurs.no for info om deltakelse.

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned, jf vedtektene § 9 (1). Vi beklager for sen innkalling i år.

Årsmøtets oppgaver fremgår av § 10.

Innkalling skal skje med minst én måneds varsel og forslag til saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, jf § 9 (1). Dokumenter i slike saker vil bli ettersendt sammen med oppdatert sakliste.

Vedlagt følger:

Sakliste
Vedtekter av 18.10.2017, sist endret 19.05.2021.

Saksdokumenter ettersendes snarest:

Styrets årsberetning for 2023
Regnskap for 2023 med budsjett for 2024
Valgkomitéens innstilling

Med vennlig hilsen

for styret i Randonneurs Norge

Jens Glad Balchen
leder

Årsmøtets protokoll og papirer 2020

Referat fra ACN-møtet i Stockholm

Her er referatet fra møtet i Audax Club Nordiques som ble avholdt i Stockholm den 10. november 2019.

 

Report Autumn meeting Audax Club Nordiques 2019 – English version 

Innkalling til årsmøte 2020

Innkalling til årsmøtet neste lørdag med saksliste, årsberetning, budsjett og regnskap er nå sendt på epost til medlemmene. Dersom du mener du er medlem og skulle hatt innkallingen, men ikke har fått den, kan du ta kontakt med sekretar(at)randonneurs.no.

Info fra valgkomiteen

Hei alle sammen.

Årsmøtet er ikke langt unna og valgkomiteen har begynt arbeidet med å få på plass en innstilling til styrekandidater for virksomhetsåret 2020. Det er valgkomiteen som innstiller personer til alle årsmøtevalgte tillitsverv, med unntak av verv til valgkomiteen, som innstilles av RNs styre, se også RNs vedtekter på hjemmesiden.

Valgkomiteen ønsker med dette innspill fra medlemmene på kandidater til styrefunksjonene. Vi ønsker innspill på kandidater av begge kjønn og representanter fra de ulike landsdelene av vårt flotte (sykkel-)land.

Vi ber også om at dere deler eventuelle tanker/erfaringer med oss knyttet til styrearbeidet. Tanker, ideer og forslag sendes med fordel på e-post til qno@sjt.no, gjerne før 31. desember.

Håper dere har tid til å melde tilbake kandidater og deres tanker!

Vi benytter anledningen til å ønske dere alle en God jul og et godt nytt sykkelår!

Valgkomiteen; bestående av

Kristoffer Egeland og Kuno/Qno Lundkvist.

Fleche Nordique 2020

I pinsen, 30. og 31. mai 2020, arrangeres det på nytt Fleche Nordique. Fleche’n er et litt annerledes ritt sammenlignet med breveter idet rytterne her stiller som et lag med minimum 3 deltakere og maksimum 5. Formålet er om å gjøre å sykle lengst mulig i løpet av 24 timer, men med et minimum på 360km. Dersom du går med tanker om å fullføre en Randonneur 5000 eller Randonneur 10000 er denne typen ritt et av kravene du må ha gjennomført.

Ruten lager du selv, den må rapporteres inn til arrangør og det gjelder noen krav til løype og til fullføring som står nærmere beskrevet i innbydelsen

Fleche Nordique arrangeres med start og mål på Billingehus i Skøvde i Sverige. Syklusen som er holdt til nå tilsier at Fleche Nordique arrangeres hvert 2. år, Dvs i partallsår.

Det har deltatt norske lag i både 2014 og i 2016 samt blandede lag med svenske og norske randonneurer.

 

Innbydelse til Fleche Nordique fil 1 av 2

Innbydelse til Fleche Nordique fil 2 av 2

Brevetkalenderen/Nye breveter i 2019

Hjemmesiden er nå oppdatert med noen nye breveter som kan sykles i 2019:

  • Sunnmøre ny av året og er lagt inn med full brevetserie (200km, 300km, 400km og 600km). Denne administreres fra Randonneurs Bergen. 600km er ikke satt opp for 2019.
  • Agder har lagt inn 2 nye 200km’ere og en ny 300km.

Alle breveter for 2019 i Norge er lagt inn i kalenderen. Vi ønsker lykke til med planleggingen av sesongen.

Innkalling til årsmøte i Randonneurs Norge

Innkalling til årsmøte i Randonneurs Norge er nå sendt til registrerte medlemmer på epost.

Dersom du ikke har mottatt mail eller ønsker å melde deg inn i klubben, kan du sende en mail til sekretar(at)randonneurs.no

Klubbtøy Randonneurs Norge

Sak 5-4 i årsmøtet til Randonneurs Norge omhandlet tøy for vår nystartede klubb. I etterkant av årsmøtet, er det blitt laget 4 ulike forslag som det nå er stemt over. Samtlige 26 medlemmer har stemt over disse 4 forslagene og forslaget under ble stemt frem som det som blir Randonneurs Norges klubbtøy.

Under fanen «Om Randonneurs Norge – Klubbtøy» vil du etterhvert finne mer informasjon om priser, valgmuligheter og bestilling.

Klubbdrakt Randonneurs Norge

Referat fra Xtreme Melfar 24

Nå var det full fokus og bunn pinne. Ga alt jeg hadde – trodde jeg da. Helt inntil tre runder av de ti gjenstod. Da var jeg på nippet til å rope til Kim og Jens, at jeg ikke maktet mer enn to hele runder til, før kl. var 10:00, tidspunktet rittet sluttet av. Akkurat da jeg skulle til å åpne munnen for å gi beskjeden til karene, bestemte jeg for ikke å gjøre det likevel, og så se om ikke jeg kunne grave noe dypere. Måtte være mulig og få til det umulige. Tårene sto i øynene på meg og kroppen skrek etter pause, og da gravde jeg dypere og ga mer gass.

Randonneursyklist Johnny Stausholm har vært i Danmark og syklet 24-timersrittet Xtreme Melfar 24 som en del av kvalifiseringen til RAAM 2017. For de som måtte være interesserte i det ene eller det andre, har han skrevet et referat som gir et flott innblikk i hva det innebærer med slik 24-timerssykling mot klokka og kilometertelleren.

Les mer på https://johnnystausholm.net/2016/06/12/kvalifisering-til-race-across-america-er-i-boks/