Info fra valgkomiteen

Hei alle sammen.

Årsmøtet er ikke langt unna og valgkomiteen har begynt arbeidet med å få på plass en innstilling til styrekandidater for virksomhetsåret 2020. Det er valgkomiteen som innstiller personer til alle årsmøtevalgte tillitsverv, med unntak av verv til valgkomiteen, som innstilles av RNs styre, se også RNs vedtekter på hjemmesiden.

Valgkomiteen ønsker med dette innspill fra medlemmene på kandidater til styrefunksjonene. Vi ønsker innspill på kandidater av begge kjønn og representanter fra de ulike landsdelene av vårt flotte (sykkel-)land.

Vi ber også om at dere deler eventuelle tanker/erfaringer med oss knyttet til styrearbeidet. Tanker, ideer og forslag sendes med fordel på e-post til qno@sjt.no, gjerne før 31. desember.

Håper dere har tid til å melde tilbake kandidater og deres tanker!

Vi benytter anledningen til å ønske dere alle en God jul og et godt nytt sykkelår!

Valgkomiteen; bestående av

Kristoffer Egeland og Kuno/Qno Lundkvist.

Legg igjen en kommentar