200km #4 Kristiansand

 
To our foreign bike-friends: If you wish to participate in this brevet, the organizer will be happy to provide you with an english translation of the information regarding this brevet. Please feel free to get in touch with us.
 
#MERK# Breveten er en en-veis brevet. Startsted velges ut fra de to beskrivelsene under.
 
Beskrivelse Kristiansands 200km #4 Larvik til Kristiansand
200km #4 er en enveis brevet mellom Larvik i Vestfold og Kristiansand i Vest-Agder. Starten går fra NSB i Larvik og går først ut til E18. Ruten går under den nye Farrisbrua og følger fjorden til Sørlandske hovedvei, eller gamle E18 for oss som har levd noen år. Ruta går så til Langangen, gjennom «Korketrekkeren» før den fortsetter langs Fv354 mot Brevikbrua. Brua krysses og deretter tar vi veien rundt neset og under Grenlandsbrua på vei mot «Lasses motell». Vi følger nå sykkelveien parallelt med E18 sørover før vi må ut på E18 en kort stund.
 
Ved Vest-Bamble aldershjem kommer vi oss unna trafikken, følger Rønholtveien parallelt med E18 til E18 krysses og vi kan komme oss unna trafikken gjennom småveiene. Vi følger Valleveien til denne møter Frosteveien. Vi skal nå følge denne veien til første sjekkpunkt på Helle.
 
Fra Helle skal vi først ut til Rv38. Vi velger veien mot Sannidal og tar oss etterhvert ut til E18 igjen. Vi krysser E18 ved AMFI Kragerø og fortsetter parallelt med E18 på Gamle Sørlandske mot Sunde Bru og Brokelandsheia. Deretter sykler vi ned til Søndeled, videre til Akland og krysser over den lille heia på smale Fv10. Vi møter etter kort tid på Fv 416 som går til Risør. Vi følger denne et par kilometer før vi svinger av på Fv11 mot Songe.
 
Fra Songe følger vi veien videre sørover mot Tvedestrand. Vi må ut på E18 en liten stund igjen ved Lundeslettene før vi svinger av og tar gamleveien mot Amtmannsvingen. Her tar vi ut mot E18 igjen og følger sykkelstien til andre sjekkpunkt på Circle K i Fiansvingen (døgnåpen).
 
Fra Fiansvingen skal vi følge sykkelstien som går parallelt med E18 hele veien til Arendal. Ved Longumvannet krysser vi under nye E18 og tar oss til Arendal på Fv 420. Ved Langesævannet tar vi opp mot sykehuset og følger Dydens vei over til Myrene. Vi følger Fv42 et lite stykke før vi kommer til Fv420 som vi skal følge til Grimstad, Lillesand og videre mot Kristiansand. Ved Dyreparken i Kristiansand tar vi opp mot Sørlandssenteret på venstre side av veien. Vi krysser under Barstølveien og sykler på baksiden av Sørlandssenteret mot Lauvåsen hovedvei. Vi følger sykkelstien parallelt med denne, krysser over Rv41 og kommer etterkort tid til YX Håneskrysset (døgnåpen) som er målet vårt.
 
Kontrollposter:

STED KM TOTALT KM IGJEN KM FRA FORRIGE TIDLIGSTE PASSERING SENESTE PASSERING
Start NSB Larvik 0,0 203,5 0,0 10:00 (00:00) 11:00 (01:00)
COOP Prix Helle 63,3 140,2 63,3 11:51 (01:51) 14:12 (04:12)
Circle K Fiansvingen 119,5 84,0 56,2 13:32 (03:32) 18:00 (08:00)
Mål YX Håneskrysset 203,5 0,0 84,0 15:53 (05:53) 23:30 (13:30)

 
Kart og høydeprofil:

 
Beskrivelse Kristiansands 200km #4 Kristiansand til Larvik
Breveten starter ved YX i Håneskrysset og går derfra østover mot Lillesand. Løypa følger Lauvåsen hovedvei i retning Sørlandssenteret. Det tas av på sykkelstien og sykles parallelt med E18 i retning Dyreparken. Vi fortsetter mot IKEA, men tar av i rundkjøringen i bunnen av bakken og følger Fv420. Denne fylkesveien tar oss forbi Lillesand og Grimstad til Arendal. Vi følger her Fv42 noen hundre meter nordover, svinger opp mot Sørlandet Sykehus og fortsetter inn på Fv420 igjen ved Langesævannet. Ved E18, krysser vi under nye E18 og fortsetter østover på sykkelstien parallelt med gamle E18 helt til Fiansvingen ved Tvedestrand. Her finner vi første sjekkpunkt på den døgnåpne Circle K’en.
 
Vi fortsetter mot Tvedestrand, tar av ved Amtmannsvingen og kommer inn på E18 igjen i 2 kilometer ved Lundeslettene. I enden av slettene tar vi av og sykler på roligere Gamle Songevei og Fv11 mot Akland. Vi krysser den lille heia før Akland på Fv10 og fortsetter mot Søndeled og Brokelandsheia. Deretter skal vi videre på Gamle Sørlandske hovedvei til Sannidal og så i retning Kragerø. Noen kilometer før Kragerø tar vi av på Sannidalsveien og kommer etter hvert til Fv363. Et par kilometer etterpå dukker andre sjekkpunkt opp på PRIX Helle.
 
Nå skal vi følge rolige veier og tar inn på Fossingveien, Frosteveien og Valleveien til Feset. Vi krysser E18 og sykler parallelt med E18 til Vest-Bamble aldershjem. Her må vi ut på E18 en stund. Vi kommer etter hvert til en sykkelsti som tar oss forbi Lasses til Omborsnesveien. Vi følger denne rundt neset, under Grenlandsbrua og kommer så til Brevikbrua. Vi krysser denne på sykkelstien og fortsetter langs Fv 354 mot Eidanger og Langangen. Deretter tar vi gamle E18, Sørlandske hovedvei, mot Larvik og målgang ved NSB.      
 
Kontrollposter:

STED KM TOTALT KM IGJEN KM FRA FORRIGE TIDLIGSTE PASSERING SENESTE PASSERING
Start YX Håneskryssset 0,0 203,5 0,0 00:00 (00:00) 01:00 (01:00)
Circle K Fiansvingen 84,0 119,5 84,0 02:28 (02:28) 05:36 (05:36)
COOP Prix Helle 140,2 63,3 56,2 04:07 (04:07) 09:20 (09:20)
Mål NSB Larvik 203,5 0,0 63,3 05:53 (05:53) 13:30 (13:30)

Kart og høydeprofil:

 
Ekstra info:
Starten klokka 10 på formiddagen fra Larvik er tilpasset NSB’s nattog mellom Stavanger og Oslo med bytte til Vestfoldbanen i Drammen. Det vil også være mulig å sykle fra Kristiansand til Larvik og ta toget hjem. Start vil da være ved midnatt fra YX på Hånes.
 
Det er for tiden mye veiarbeid i første halvdel av denne breveten. Ved nye Farrisbrua kan sykkelstiene endres ettersom veiarbeidet går fremover. Fra Lasses og sørover vil det sykles på E18 et stykke. Her jobbes det imidlertid med ny E18 og fra desember 2019 skal ny E18 stå klar. Fra Fiansvingen til Arendal vil det være mye trafikk langs E18, men også her vil den tyngste trafikken forsvinne når nye E18 står klar mellom Tvedestrand og Arendal.