300 km #3 Kristiansand

 
To our foreign bike-friends: If you wish to participate in this brevet, the organizer will be happy to provide you with an english translation of the information regarding this brevet. Please feel free to get in touch with us.
 
Beskrivelse:
300km #3 begynner ved Joker Krossen og tar oss først gjennom Suldalen og over Hellemyr til Brennåsen. Derfra går turen videre via Søgne, Ålo og Tregde til Mandal. Første sjekkpunkt finner du på Sjøsanden Camping. Videre går turen gjennom Hogganvik før det blir syklet et lite stykke på E39 til Vigeland. Her tar vi sørover langs Fv460 til Norges sydligste punkt på Lindesnes fyr. Her finnes det andre sjekkpunktet.
 
Vi må nå tilbake samme vei, men ved Spangereid tar vi av og følger Fv401 over til Rosfjord ved Lyngdal. Vi skal nå sykle vestover langs Fv43 til Farsund. Her tar vi søndre vei til Vanse og så på nordsiden av Lista flystasjon til det tredje sjekkpunktet på Lista Fyr.
 
På Lista må snu og vi sykler langs Fv43 tilbake mot Farsund. Før vi kommer dit, tar vi av nordover og sykler langs dden naturskjønne gamleveien over til Åpta. Her finner vi det fjerde sjekkpunktet på Åpta Camping og misjonssenter før vi følger Fv653 tilbake til Lyngdal. Deler av denne veien er med grusdekke. Fra Lyngdal svinger løypa nordover langs Fv43 til det femte sjekkpunktet på Joker Kvås.
 
Ved Kvås kirke tar vi av Fv43 og skal nå opp bakken i retning Konsmo. Vi krysser Fv460 og kommer etterhvert til Laudal. Her svinger vi til venstre og følger Fv455 et lite stykke opp til Kleveland bru. Vi krysser elva Marna og sykler opp Klevelandsbakkene på Fv461 til vi finner Fv454 etter Finsland. Vi skal følge Fv454 til vi kommer til det sjette og siste sjekkpunktet på Skarpengland.
 
Nå gjenstår bare den siste etappen langs Rv9 tilbake til Joker Krossen
 
 
Kontrollposter:

STED KM TOTALT KM IGJEN KM FRA FORRIGE TIDLIGSTE PASSERING SENESTE PASSERING
Start Joker Krossen 0,0 303,0 0,0 07:00 (00:00) 08:00 (01:00)
Sjøsanden camping 52,5 250,5 52,5 08:34 (01:34) 10:39 (03:39)
Lindesnes Fyr 95,4 207,6 42,9 09:48 (02:48) 13:20 (06:20)
Lista Fyr 157,7 145,3 62,3 11:39 (04:39) 17:32 (10:32)
Åpta camping 187,7 115,3 30,0 12:32 (05:32) 19:32 (12:32)
Joker Kvås 226,1 76,9 38,4 13:42 (06:42) 22:04 (17:04)
SPAR Skarpengland 282,7 20,3 56,6 15:38 (08:38) 02:12 (19:12)
Mål Joker Krossen 303,0 0,0 20,3 16:00 (09:00) 03:00 (20:00)

 
Kart og høydeprofil: