Fleche Nordique utsatt til 2021

Fleche Nordique 2020

För att följa Folkhälsomyndighetens råd för idrottsversamhet och rekommendationer från Randononneurs Sveriges kommer årets Fleche Nordique att flyttas till 2021.

Med anledning av den pågående pandemin är det mycket som talar emot att detta lopp genomförs.

  •  Lagcykling med upp till 5 cyklister per lag
  • Alla cyklister har målgång på Billingen
  • Gemensam middag efter loppet, 100-125 deltagare
  • Deltagare från hela Sverige.
  • Cyklister från Norden och Europa kan inte deltaga pga stängda gränser
  • Ev olyckor skulle belasta en redan hårt ansträngd sjukvård
  • Svårt att förutse pandemins utveckling

 

Ulf Sandberg

IOGT/NTO Skövde

Legg igjen en kommentar