Invitasjon til Fleche Nordique 2022

Fleche Nordique 2022OGT-NTO Skövde inviterer til Fleche Nordique 2022 som arrangeres lørdag og søndag 4.-5. juni. Startsted bestemmes av deltagerne selv (lag på 3-5 personer), mens felles målgang er i Skövde.

Påmelding skjer til Ulf Sandbergh innen 13. mai (se vedlagte invitasjon under for detaljer).

FN 2022 Inbjudan A5 4s

FN 2022 Anmälan

Fleche Nordique utsatt til 2021

Fleche Nordique 2020

För att följa Folkhälsomyndighetens råd för idrottsversamhet och rekommendationer från Randononneurs Sveriges kommer årets Fleche Nordique att flyttas till 2021.

Med anledning av den pågående pandemin är det mycket som talar emot att detta lopp genomförs.

  •  Lagcykling med upp till 5 cyklister per lag
  • Alla cyklister har målgång på Billingen
  • Gemensam middag efter loppet, 100-125 deltagare
  • Deltagare från hela Sverige.
  • Cyklister från Norden och Europa kan inte deltaga pga stängda gränser
  • Ev olyckor skulle belasta en redan hårt ansträngd sjukvård
  • Svårt att förutse pandemins utveckling

 

Ulf Sandberg

IOGT/NTO Skövde

Fleche Nordique 2012

IOGT-NTO Skövde inviterer til Fleche Nordique 2012 den 19. og 20. mai. Normalt arrangeres Fleche Nordique i pinsehelgen (25-27. mai), men på grunn av Vänern runt har F-N blitt forskjøvet en uke.

Mer informasjon om rittet og påmelding finner du her og i kalenderen.