Årsmøte 2024

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I RANDONNEURS NORGE I 2024

Det innkalles herved til årsmøte i Randonneurs Norge i 2024.

Tid:    Søndag 28.04.2024, kl. 1900
Sted:    Nettmøte

Kontakt leder jens@randonneurs.no for info om deltakelse.

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned, jf vedtektene § 9 (1). Vi beklager for sen innkalling i år.

Årsmøtets oppgaver fremgår av § 10.

Innkalling skal skje med minst én måneds varsel og forslag til saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, jf § 9 (1). Dokumenter i slike saker vil bli ettersendt sammen med oppdatert sakliste.

Vedlagt følger:

Sakliste
Vedtekter av 18.10.2017, sist endret 19.05.2021.

Saksdokumenter ettersendes snarest:

Styrets årsberetning for 2023
Regnskap for 2023 med budsjett for 2024
Valgkomitéens innstilling

Med vennlig hilsen

for styret i Randonneurs Norge

Jens Glad Balchen
leder

Årsmøte 2023

Rabatt hos Sørensen Sykler 2022-2023

Sørensen Sykler på Helsfyr i Oslo har følgende tilbud for sesongen 2022-2023 til medlemmer av Randonneurs Norge og de som kan vise at de har syklet breveter under Randonneurs Norge (på Stravaapp eller lignende på mobil):

Sykler: 15%
Hjelm: 15%
Sko: 15%
Utstyr/deler: 15%
Puls/elektronikk: 0%
Rapha: 0%

Vi har omfattende erfaring med tursykling, har det meste til bikepacking i form av bagger og skjermer. Dynamohjul bygger vi på bestilling og har forskjellige løsninger på lys/lading av mobil.

Mekanikerne er i norgestoppen og er ekstremt flinke, vi gjør service på alle sykler uansett om de er kjøpt hos Sørensen Sykler eller ikke.

Invitasjon til Fleche Nordique 2022

Fleche Nordique 2022OGT-NTO Skövde inviterer til Fleche Nordique 2022 som arrangeres lørdag og søndag 4.-5. juni. Startsted bestemmes av deltagerne selv (lag på 3-5 personer), mens felles målgang er i Skövde.

Påmelding skjer til Ulf Sandbergh innen 13. mai (se vedlagte invitasjon under for detaljer).

FN 2022 Inbjudan A5 4s

FN 2022 Anmälan

Årsmøte 2022

Melding fra valgkomiteen

Hei alle sammen.

Håper dere alle har det bra og at hverdag og helg har elementer av normalitet og sykkelaktivitet!

Årsmøtet er ikke så langt unna og valgkomiteen har begynt arbeidet med å få på plass en innstilling til styrekandidater for virksomhetsåret 2021. Det er valgkomiteen som innstiller personer til alle årsmøtevalgte tillitsverv, med unntak av verv til valgkomiteen, som innstilles av RNs styre, se også RNs vedtekter på hjemmesiden.

Valgkomiteen ønsker med dette innspill fra medlemmene på kandidater til styrefunksjonene. Vi ønsker innspill på kandidater av begge kjønn og representanter fra de ulike landsdelene av vårt flotte (sykkel-)land.

Vi ber også om at dere deler eventuelle tanker/erfaringer med oss knyttet til styrearbeidet. Tanker, ideer og forslag sendes med fordel på e-post til qno@sjt.no, før 31. desember.

Håper dere har tid til å melde tilbake kandidater og deres tanker!

Benytter anledningen til å ønske dere alle en god forjultid!

Valgkomiteen;

Kuno/Qno Lundkvist.

Fleche Nordique utsatt til 2021

Fleche Nordique 2020

För att följa Folkhälsomyndighetens råd för idrottsversamhet och rekommendationer från Randononneurs Sveriges kommer årets Fleche Nordique att flyttas till 2021.

Med anledning av den pågående pandemin är det mycket som talar emot att detta lopp genomförs.

 •  Lagcykling med upp till 5 cyklister per lag
 • Alla cyklister har målgång på Billingen
 • Gemensam middag efter loppet, 100-125 deltagare
 • Deltagare från hela Sverige.
 • Cyklister från Norden och Europa kan inte deltaga pga stängda gränser
 • Ev olyckor skulle belasta en redan hårt ansträngd sjukvård
 • Svårt att förutse pandemins utveckling

 

Ulf Sandberg

IOGT/NTO Skövde

Status på coronaviruset

Styret i Randonneurs Norge utsetter alle arrangementer inntil videre

Under de rådende forhold og alle hensyn tatt i betraktning utsetter styret i Randonneurs Norge alle arrangementer inntil videre, og oppfordrer alle til å ta godt vare på seg selv og andre i denne vanskelige tiden, og til å trene individuelt og forsvarlig innenfor de rammene som myndighetene til enhver til fastsetter.

Super Brevet Scandinavia

Kvalifiseringsperioden for Super Brevet Scandinavia er utvidet slik at man kan sykle breveter i 2020 og våren 2021 for å kvalifisere seg.

PRESISERING: Siste informasjon fra SBS er at man kan kvalifisere seg på følgende måte:

 •  a full Super Randonneur series (200, 300, 400 and 600 km) in 2020 (this year)
  OR
 • a full Super Randonneur series (200, 300, 400 and 600 km) in 2021 (next year)

Årsmøtets protokoll og papirer 2020

Referat fra ACN-møtet i Stockholm

Her er referatet fra møtet i Audax Club Nordiques som ble avholdt i Stockholm den 10. november 2019.

 

Report Autumn meeting Audax Club Nordiques 2019 – English version