Melding fra valgkomiteen

Hei alle sammen.

Håper dere alle har det bra og at hverdag og helg har elementer av normalitet og sykkelaktivitet!

Årsmøtet er ikke så langt unna og valgkomiteen har begynt arbeidet med å få på plass en innstilling til styrekandidater for virksomhetsåret 2021. Det er valgkomiteen som innstiller personer til alle årsmøtevalgte tillitsverv, med unntak av verv til valgkomiteen, som innstilles av RNs styre, se også RNs vedtekter på hjemmesiden.

Valgkomiteen ønsker med dette innspill fra medlemmene på kandidater til styrefunksjonene. Vi ønsker innspill på kandidater av begge kjønn og representanter fra de ulike landsdelene av vårt flotte (sykkel-)land.

Vi ber også om at dere deler eventuelle tanker/erfaringer med oss knyttet til styrearbeidet. Tanker, ideer og forslag sendes med fordel på e-post til qno@sjt.no, før 31. desember.

Håper dere har tid til å melde tilbake kandidater og deres tanker!

Benytter anledningen til å ønske dere alle en god forjultid!

Valgkomiteen;

Kuno/Qno Lundkvist.

Fleche Nordique utsatt til 2021

Fleche Nordique 2020

För att följa Folkhälsomyndighetens råd för idrottsversamhet och rekommendationer från Randononneurs Sveriges kommer årets Fleche Nordique att flyttas till 2021.

Med anledning av den pågående pandemin är det mycket som talar emot att detta lopp genomförs.

 •  Lagcykling med upp till 5 cyklister per lag
 • Alla cyklister har målgång på Billingen
 • Gemensam middag efter loppet, 100-125 deltagare
 • Deltagare från hela Sverige.
 • Cyklister från Norden och Europa kan inte deltaga pga stängda gränser
 • Ev olyckor skulle belasta en redan hårt ansträngd sjukvård
 • Svårt att förutse pandemins utveckling

 

Ulf Sandberg

IOGT/NTO Skövde

Status på coronaviruset

Styret i Randonneurs Norge utsetter alle arrangementer inntil videre

Under de rådende forhold og alle hensyn tatt i betraktning utsetter styret i Randonneurs Norge alle arrangementer inntil videre, og oppfordrer alle til å ta godt vare på seg selv og andre i denne vanskelige tiden, og til å trene individuelt og forsvarlig innenfor de rammene som myndighetene til enhver til fastsetter.

Super Brevet Scandinavia

Kvalifiseringsperioden for Super Brevet Scandinavia er utvidet slik at man kan sykle breveter i 2020 og våren 2021 for å kvalifisere seg.

PRESISERING: Siste informasjon fra SBS er at man kan kvalifisere seg på følgende måte:

 •  a full Super Randonneur series (200, 300, 400 and 600 km) in 2020 (this year)
  OR
 • a full Super Randonneur series (200, 300, 400 and 600 km) in 2021 (next year)

Årsmøtets protokoll og papirer 2020

Referat fra ACN-møtet i Stockholm

Her er referatet fra møtet i Audax Club Nordiques som ble avholdt i Stockholm den 10. november 2019.

 

Report Autumn meeting Audax Club Nordiques 2019 – English version 

Innkalling til årsmøte 2020

Innkalling til årsmøtet neste lørdag med saksliste, årsberetning, budsjett og regnskap er nå sendt på epost til medlemmene. Dersom du mener du er medlem og skulle hatt innkallingen, men ikke har fått den, kan du ta kontakt med sekretar(at)randonneurs.no.

Ny Super Randonnée-utmerkelse

En Super Randonnée er en 600 km brevet med minst 10 000 høydemeter. I Norge har vi Jotunheimen SR som oppfyller kravene til Super Randonnée som den eneste i Norden, og mange flere rundt om i verden. I anledning 10-årsjubileet for opprettelsen av ritt-typen, har ansvarlig for Super Randonnée, Sophie Matter, annonsert en ny utmerkelse for de som fullfører 10 ritt eller fullfører 10 forskjellige løyper. Utmerkelsen består av en medalje og navn på en æresliste. Det er ingen tidsfrist for å klare dette.

sr10x

Info fra valgkomiteen

Hei alle sammen.

Årsmøtet er ikke langt unna og valgkomiteen har begynt arbeidet med å få på plass en innstilling til styrekandidater for virksomhetsåret 2020. Det er valgkomiteen som innstiller personer til alle årsmøtevalgte tillitsverv, med unntak av verv til valgkomiteen, som innstilles av RNs styre, se også RNs vedtekter på hjemmesiden.

Valgkomiteen ønsker med dette innspill fra medlemmene på kandidater til styrefunksjonene. Vi ønsker innspill på kandidater av begge kjønn og representanter fra de ulike landsdelene av vårt flotte (sykkel-)land.

Vi ber også om at dere deler eventuelle tanker/erfaringer med oss knyttet til styrearbeidet. Tanker, ideer og forslag sendes med fordel på e-post til qno@sjt.no, gjerne før 31. desember.

Håper dere har tid til å melde tilbake kandidater og deres tanker!

Vi benytter anledningen til å ønske dere alle en God jul og et godt nytt sykkelår!

Valgkomiteen; bestående av

Kristoffer Egeland og Kuno/Qno Lundkvist.

Fleche Nordique 2020

I pinsen, 30. og 31. mai 2020, arrangeres det på nytt Fleche Nordique. Fleche’n er et litt annerledes ritt sammenlignet med breveter idet rytterne her stiller som et lag med minimum 3 deltakere og maksimum 5. Formålet er om å gjøre å sykle lengst mulig i løpet av 24 timer, men med et minimum på 360km. Dersom du går med tanker om å fullføre en Randonneur 5000 eller Randonneur 10000 er denne typen ritt et av kravene du må ha gjennomført.

Ruten lager du selv, den må rapporteres inn til arrangør og det gjelder noen krav til løype og til fullføring som står nærmere beskrevet i innbydelsen

Fleche Nordique arrangeres med start og mål på Billingehus i Skøvde i Sverige. Syklusen som er holdt til nå tilsier at Fleche Nordique arrangeres hvert 2. år, Dvs i partallsår.

Det har deltatt norske lag i både 2014 og i 2016 samt blandede lag med svenske og norske randonneurer.

 

Innbydelse til Fleche Nordique fil 1 av 2

Innbydelse til Fleche Nordique fil 2 av 2

Super Randonnée i Kaukasus

Fra Rostov sykkelklubb i Russland har vi fått en film fra deres Super Randonnée Tour du Caucase du Nord. Denis Buynovsky har filmet sin egen tur gjennom Super Randonnéen og publisert så alle kan se. For mer informasjon eller hvis du ønsker å delta, kan du kontakte Rostov Road Club via deres nettside.